Mudīte Austriņa

4 bildes
Lomas: literāte

19.01.1924 – 02.07.1991

Mudīte Austriņa (1924–1991) – literāte, rakstnieka Antona Austriņa meita. Beigusi Rīgas pilsētas 2. vidusskolu, uzsākusi filoloģijas studijas Latvijas Universitātē, tomēr tās nav pabeigusi. 1944. gada decembrī devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, kur aizsākusi 1946. gadā sākusi publicēties, rakstot literāras apceres par tēvu Antonu Austriņu un krusttēvu rakstnieku Kārli Skalbi, kā arī literārus darbus. Studējusi romānistiku un mākslas vēsturi Tībingenas universitātē. 1949. gada beigās izceļoja uz ASV. Ieguvusi mākslas zinātnieces izglītību Kolumbijas universitātē, strādājusi par konsultanti mākslas salonos, izdevniecībās. Aktīvi iesaistījās Ņujorkas latviešu literārajā dzīvē, piedalījās literāros sarīkojumos, publicēja apceres par mākslu un literatūru, īsprozā radīja savu īpatnēju žanru, nodēvējot to par "baletiņiem". Bijusi jauniešu izdevuma "Raksti" redaktore". Vairākkārt viesojusies Latvijā. Latvijas skices apkopotas grāmatā "Rīgas mirkļi" (1988).

Dzimšanas laiks/vieta

19.01.1924
Rīga

Miršanas laiks/vieta

02.07.1991
Cēsis
Mirusi ceļā no Rīgas uz Vecpiebalgu, Cēsu tuvumā.

Personiska informācija

Dzimusi rakstnieka Antona Austriņa (1884–1934) un Martas (dzimusi Zapoļska; 1893–1992) ģimenē. Tēvs meitai veltījis vairākus dzejoļus.


Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

PIRMĀS LITERĀRĀS PUBLIKĀCIJAS

1946: apcere "Saules koks" komponista Jāņa Zālīša piemiņai laikrakstā "Latviešu Ziņas" 25. decembrī.
1948: literāras skices / miniatūras "Mīlestības" žurnālā "Ilustrētais Vārds" Nr. 49.
1951: tēlojums / skice "Jāņu vainags" laikrakstā "Latvija" 23. jūnijā.
1956: stāsts"Cepure" laikrakstā"Latvija", 10. marts.

Vairākkārt rakstījusi par tēvu Antonu Austriņu, par krusttēvu Kārli Skalbi ("Atmiņas par manu krusttēvu", Latvju Domas", 1946, 10., 17., 24. janv.), par Veltas Sniķeres dzeju ("Piezīmes par Veltas Sniķeres dzeju un sirreālism", "Raksti", 1952), par Jāni Veseli ("Raksti", 1953). Daudzi raksti publicēti 1951. gada Vācijas laikrakstā "Latvija", Ņujorkas "Latvju Žurnālā", "LaRAs LAPA". Rakstījusi par latviešu rakstniekiem un gleznotājiem.

Publicējusi tēlojumus, atmiņas, īsprozas skices laikrakstos "Latvija", "Laiks", jauniešu izdevumos "Raksti" (darbojās redakcijā 1953. g.) un "Ulubele", "Zintis" (angļu valodā), publicējusi par māksliniekiem Jāni Cielavu, Rolandu Kaņepu, Ludolfs Libertu (par mākslas izstādēm), Viestartu Aistaru; piedalījusies literāros sarīkojumos.

LITERĀRIE DARBI

1988: literārās skices "Rīgas mirkļi".

Ilgu laiku strādāja lielajā Ņujorkas grāmatu apgāda "Harcourt, Brace, Jovanovich" vizuālo materiālu bibliotēkā un vairākus gadus viņa vadīja mākslas galerijas "Vendo Nubes" Filadelfijā un "Tristamba Sausalito" Kalifornijā.

Citātu galerija

PAR MUDĪTES AUSTRIŅAS PERSONĪBU UN DAIĻRADI

"Mudītes galvenā interese bija rakstniecība un rakstnieki. Sevišķi rosīgi viņa piedalījās Ņujorkas Elles Ķēķa rakstnieku saimes visdažādākos pasākumos un sarīkojumos trimdas pirmajā desmitgadē – gan ar saviem darbiem, gan ierosmēm, idejām, Elles ķēķinieki Mudīti, "Elles Ķēķa mūzu", kā to dēvējis dzejnieks Gunārs Saliņš, ir pieminējuši savos darbos, veltījuši viņai savas dzejas. Lielais vairums Mudītes Austriņas literāro sacerējumu grāmatās nav kopoti."

Krēsliņš, Jānis. Mudīti Austriņu pieminot. Laiks, 1991, 17. jūl.

"Bērnībā mazā Mudīte bija sava tēva nedaudzo bērnu dzejoļu iedvesmotāja un varone. Gunars Saliņš stāsta, ka pieaugusi viņa spējusi būt arī "Elles ķēķa" spožo personību plejādes mūza. [..] Jebkuros apstākļos viņa palika "īsts dzejniekbērns" un no visām ikdienišķās dzīves piedāvātajām iespējam savai eksistences videi un dzīves veidam izvēlējās vismazāk prozaiskās".

Cīrule, Maruta. Mudītes Austriņa trimdas laiks. Varavīksne 1995. Rīga: Liesma, 1995, 104. lpp.

Saiknes

Antons Austriņš - Tēvs
Kārlis Oļģerts Kraujiņš - Radinieks
Kārlis Skalbe - Krusttēvs
Valda Mora - Skolotāja

Nodarbes

Dzīvesvieta

Sausalito
Divus gadus nodzīvoja (20. gs. 50. gadu beigas / 60. gadu sākums) dzīvoja Kalifornijā, vadīja mākslas galeriju "Tristamba Sausalito".

12.1944–01.1945
Kēnica

1945
Lībeka
Latviešu DP nometne.

01.1945–05.1945
Badkūlungsborna

1946–1949
Tībingene

12.1949
Ņujorka
1949. gada decembrī aizceļoja uz ASV.

Izglītība

–1942
Rīgas pilsētas 2. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

Kolumbijas universitāte
Ņujorka
Studējusi romāņu kultūru un mākslas zinātnes.

1943–1944
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.

1946–1949
Tībingenes Universitāte
Tībingene
Studējusi romānistiku un mākslas vēsturi (astoņus semestrus).

Darbavieta

Ņujorka
Ilgus gadus strādājusi Ņujorkas grāmatu apgāda "Harcourt, Brace, Jovanovich" vizuālo materiālu bibliotēkā.

Filadelfija
Vairākus gadus vadīja mākslas galeriju "Vendo Nubes".

Sausalito
Vairākus gadus vadīja mākslas galeriju "Tristamba Sausalito" Kalifornijā.

Emigrē

12.1944
Vācija

12.1949
Amerikas Savienotās Valstis

Ceļojums

1963
Anglija

1963
Spānija

1963
Itālija

1963
Francija

1963
Beļģija

1973
Ķelne
Piedalījusies Eiropas Latviešu dziesmu svētkos.

1987
Vecpiebalga
Apmeklēja arī kādreizējās tēva mājas "Kaikašus".

Apglabāts

Rīgas Pirmie Meža kapi