Milda Zālīte

3 bildes

11.06.1903 – 29.05.1981

Milda Zālīte (1903–1981) – biogrāfe. Mūziķu un literātu savienības ierosināta vākusi atmiņas par Emilu Melngaili, sastādījusi Jāzepa Vītola epistulārā matereriāla komentārus. Sarakstījusi Jāzepa Mediņa, Rūdolfa Bērziņa biogrāfijas, kā arī sastādījusi un pēcvārdu rakstījusi Jāņa Zālīša rakstu krājumam. Filozofiskās un vēstures izglītības, dzi|ās inteliģences un interešu plašuma dēļ kļuvusi par Latvijas PSR Komponistu savienības referenti. Komponistu savienībā rakstījusi jaunrades sanāksmju un valdes sēžu protokolus, kopsapulču un plēnumu referātus.

Dzimšanas laiks/vieta

11.06.1903
Sloka
Dzimusi dzelzceļnieka ģimenē.

Miršanas laiks/vieta

29.05.1981
Lielupe
Nāves iemesls – smaga slimība.

Personiska informācija

1926: pa vasarām piepelnīdamās, bija spējusi gūt augstāko izglītību – studējusi Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē.
1930: mācījusies Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Pedagoģijas nodaļā, pēc tam strādājusi dažādās Rīgas skolās.
1930: laulība ar komponistu un mūzikas kritiķi Jāni Zālīti.
1945: kļuvusi par Latvijas PSR Komponistu savienības referenti.
1951: Komponistu savienībai biedru jaunrades un atpūtas vajadzībām atdāvinājusi savu māju Lielupē, kas kļuva par "Jāņa Zālīša komponistu namu" (paturēdama tiesības tikai uz vienu jumta izbūves istabu, Jāņa Zālīša bijušo vasaras kabinetu, kurā mīlēja uzturēties pati).

Profesionālā darbība

Biogrāfijas

1951: biogrāfisks apcerējums "Jāzeps Mediņš" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1958: biogrāfiska skice kopā ar Nilsu Grīnfeldu "Rūdolfs Bērziņš" (Latvijas Valsts izdevniecība).

Sastādītie rakstu krājumi

1960: Jāņa Zālīša "Raksti" (Latvijas Valsts izdevniecība).

Citātu galerija

Par Mildas Zālītes profesionālo darbību

"Mildas Zālītes stāsti par Jāni Sudrabkalnu, Paulu Stradiņu vai Jāni Mediņu un neskaitāmiem citiem vēl līdz dzīves pēdējam dienām bija īstenas dokumentālas mutvārdu esejas, tajās bija viss — precizitāte, atmosfēra, vēsturisks konteksts, stāstījuma brīža aktualitātes un personības zīmogs."

Klotiņš, A. Milda Zālīte. Brīvība, Nr. 8, 1981.

Saiknes

Jānis Zālītis - Vīrs

Dzimtais vārds

Zīverte

Izglītība

–1926
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Beigusi studijas Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē.

1912–1923
Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Mācījusies Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijā.

1930
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējusi Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē Pedagoģijas nodaļā.

Darbavieta

–1940
Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Pasniegusi ticības mācību Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijā.

Dalība organizācijās

1945–1969
Latvijas PSR Komponistu savienība
Rīga
Referente.

Apglabāts

04.06.1981
Rīgas Pirmie Meža kapi