Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, 24Saturs
Edgars Lāms. Literatūra un kultūra laikmetu krustcelēs. Redaktora ievadvārdi/ Literature and Culture at the Crossroads of Eras. Editor’s Preface 9

Literatūra, laikmets, personības

Pauls Daija. Kristofs Harders, Gustavs Bergmanis un "Vidzemes kalendārs" 18. gadsimtā
Juris Andrejs Kastiņš. Friča Bārdas romantisma koncepts
Manfredas Žvirgždas. Maironis Among the Founders of Independent State: a Poet in the Political Conferences
Dalia Pauliukevičiūtė. Reading Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė’s Novel “Lights and Shadows” as Sensation Fiction
Elena Baliutytė-Riliškienė. "Soviet Discourse" and Modernism in Eduardas Mieželaitis’ Work
Gintarė Bernotienė. Theonymia: a Dotted Line of Metaphysics in Lithuanian Poetry of the 1960s

Latviešu literatūras process 20. gadsimta otrajā pusē un 21. gadsimtā

Krista Anna Belševica. Literārs teksts kā nacionālās identitātes performācija: Ernesta Aistara daiļrade
Liene Lauska. Zeltīte Avotiņa: daiļuma meklētāja dzīvē un dzejā
Anda Kuduma. Apokalipse Paula Bankovska prozā
Artis Ostups. Rēgs, fotogrāfija un atbildība Paula Bankovska romānā "18"
Edgars Lāms. Īsprozas ceļi un strupceļi 21. gadsimta latviešu literatūrā
Bārbala Simsone. Latviešu humoristiskā fantastika 1960–1990

Kultūrprocesi: folklora un mitoloģija

Ieva Ančevska. Augu dziedinošo īpašību raksturojums latviešu dziedināšanas tradīcijā
Sandis Laime. Ziemeļvidzemes spīganu tradīcija

Kultūrprocesi: teātra māksla


Zane Radzobe, Marita Zitmane. Vīrišķā un sievišķā tēla analīze sociālās vides kontekstā Mišela Velbeka romāna "Pakļaušanās" Alvja Hermaņa iestudējumā. Semiotisko kodu un interviju analīze
Vēsma Lēvalde. Teātris tehnoloģiju laikmetā. Digimodernisms un teātra teksts

Kultūrprocesi: literatūra, mūzika, kino

Anna Strode. Antīkās reminiscences latīņu okazionālajā dzejā Rīgā
Ilze Stikāne. Brīdinošo stāstu tradīcijas atbalsis latviešu dzejā bērniem 19. gadsimtā un 20. gadsimta otrajā pusē
Olga Senkāne. Mefistofelis pret Erotu jeb nepieciešamības un brīvības demarkācija Raiņa dzejā
Velga Vēvere. Traces: Baltic Intellectuals in Northfield (USA)
Inese Treimane. Juridisks teksts kā kultūrvēsturisks naratīvs: Latvijas Republikas Civillikums
Ivars Orehovs. "Oda sportam" (1912) un Baltijas sportistu dalības aizsākumi olimpiskajā kustībā – Karla Luka 1912. gada dienasgrāmatā
Elīna Gulbe. Naratīvs kā atmiņas un emocionālā pieredze. Latvijas simtgades filmas
Ingars Gusāns. Baltijas valstu populārākās metālgrupas un to popularitātes apliecinājumi