Anda Kuduma

2 bildes

Anda Kuduma (1966) – Dr. philol., literatūrzinātniece, Liepājas Universitātes asociētā profesore. Pētnieciskās intereses saistās ar jaunāko latviešu literatūru un Kurzemes autoru daiļrades un personību izpēti.

Dzimšanas laiks/vieta

21.03.1966
Liepāja

Personiska informācija


Profesionālā darbība

Pirmā zinātniskā publikācija
1995: "Eksistenciālo jautājumu risinājums K. Zariņa novelēs" rakstu krājumā “Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē un folkloristikā” (Liepāja).

Apbalvojumi
2006: Liepājas Pedagoģiskās Akadēmijas Zinātnes balva par pētījumu "Leldes Stumbres dramaturģija”.
2013: Liepājas Domes Gada balva zinātnē par Kurzemes literārā procesa pētniecību (pētījumi par Modra Zihmaņa, Augusta Štrausa, Mirdzas Ķempes daiļradi).
2017: Liepājas Domes Gada balva zinātnē par kolektīvo monogrāfiju "Kurzemes rakstnieku silueti (pētījums par Jāni Peteru).

Saiknes

Dzimtais vārds

Anda Īlena

Izglītība

1973–1984
Liepājas 5. vidusskola
Rīgas iela 50, Liepāja

1984–1988
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts (1961–1966)
Lielā iela 14, Liepāja
Latviešu valodas un literatūras skolotājas specialitāte

1993–1995
Liepājas Pedagoģiskā augstskola (1993–1998)
Lielā iela 14, Liepāja
Neklātienes studijas literatūras apakšnozares maģistrantūrā, iegūts filoloģijas maģistra grāds par darbu “Ekstremālo situāciju modeļi 20.–30. gadu novelēs” (vadītājs Edgars Lāms).

2000–2004
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultāte, nepilna laika doktorantūras studijas, virziens: latviešu literatūras vēsture

01.11.2005
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Ieguvusi filoloģijas zinātņu doktores grādu. Disertācijas tēma: "Leldes Stumbres dramaturģija" (zinātniskais vadītājs Dr. h. filol. Benedikts Kalnačs).

Darbavieta

1988–1997
Liepājas 1. vidusskola
Ausekļa iela 9, Liepāja
Latviešu valodas un literatūras skolotāja.

1994–1997
Liepājas Pedagoģiskā augstskola (1993–1998)
Lielā iela 14, Liepāja
Latviešu valodas un literatūras katedras asistente.

1997–2006
Liepājas Pedagoģijas akadēmija (1998–2008)
Lielā iela 14, Liepāja
Literatūras katedras lektore.

2006
Liepājas Universitāte
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente, kopš 2018: asociētā profesore.

2007
Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
Pētniece Latviešu literatūras vēstures apakšnozarē.

2014
Liepāja
Pieaugušo neformālās izglītības iestādes SIA “Studio Intelekts” pasniedzēja.