Un starp zvaigznēm mūsu senās sejas. 1. daļaPublicitātes informācija
Pazīstamas toreiz, varbūt pabālējušas šodien, taču, atverot senās vēstules un citus dokumentus, daudzas no tām iegūst jaunu pirmreizību. Pretī nāk tēli, kas pagājušā gadsimta pirmajā pusē aktīvi virzīja latviešu literatūru, teātri, avīžniecību un politisko dzīvi. Ar savu tiešo un nepastarpināto valodu te runā dokumenti, fakti, ļaujot elpot to pašu gaisu un izdzīvot tos pašus laika režģus.

Grāmatas 1. daļa – laikposms no 20. gadsimta sākuma līdz 1915. gadam, kad rit jau Pirmais pasaules karš. Te skarti arī Piektā gada notikumi Latvijas laukos, bet galvenokārt to gadu kultūras dzīve Rīgā, visvairāk pietuvojoties laikrakstam "Dzimtenes Vēstnesis" un Jaunajam Rīgas teātrim. Dažādās situācijās, dokumentu tiešumā, nākas sastapties ar daudziem kultūras darbiniekiem, piemēram, ar Līgotņu Jēkabu, Arvedu Bergu, Andrievu Niedru, Ādolfu Ersu, Edvartu Virzu, Liliju Ēriku, Aleksi Mierlauku, Edvardu Vulfu, Mirdzu Šmitheni un daudziem citiem.Priekšvārda autors Ilgonis Bērsons.