Rutku Tēvs

5 bildes

23.10.1886 – 14.10.1961

Rutku Tēvs (īst. v. Arveds Mihelsons; 1886–1961) – rakstnieks, aktieris.Beidzis Rihtera mūzikas skolas dramatisko klasi, no 1906. gada aktieris R. Tautmīļa-Bērziņa trupā vairākos teātros. Pirmā loma – Rutku Tēvs P. Kūlas lugā "Uz priekšu būšu gudrāks" kļuvusi par rakstnieka pseidonīmu. 1907. gadā iesaukts armijā, darbojies armijas trupā Toboļskā. 1. pasaules kara laikā darbojies 3. Kurzemes strēlnieku pulka trupā, Čerskas gūstekņu nometnes teātrī Vācijā. Pēc kara aktieris dažādos teātros, pēc 2. pasaules kara pamatā Dailes teātrī. Darbojies arī kā režisors. 1934.-1940. gadam un no 1956. gada strādājis galvenokārt literāru darbu. Sarakstījis 10 piedzīvojumu romānus par Rīgas, Kurzemes hercogistes un Latvijas vēsturi no 14. līdz 19. gs. 1. pusei, pazīstamākais "Trīs vella kalpi" (periodikā 1935, grāmatā 1990), kas ekranizēts ar nosaukumu "Vella kalpi" (1970) un "Vella kalpi Vella dzirnavās" (1972).Publicēti arī stāstu krājumi, komēdijas. Pētījis arī latviešu teātra vēsturi.

Dzimšanas laiks/vieta

23.10.1886
Strazdumuiža

Miršanas laiks/vieta

14.10.1961
Rīga

Personiska informācija

Dzimis galdnieka ģimenē.

Profesionālā darbība
Literārā darbība
Pirmā publikācija - humoristisks dzejolis "Dziesma par mākslas jāšanu" žurnālā "Vārdotājs" 1906 (21. nr.).


Romāni
"Dumpīgā Rīga" (1930, teātrī 1931 autora dramatizējumā), "Latvietis un viņa kungs" (sar. 1926-27, grām. 1932-33), "Bendes meita" (1933), "Mūksalas brāļi" (1934), "Gambija", "Klibā Skrodera iela" (abi 1935), "Trīs vella kalpi" (per. 1935, grām. 1990, ekraniz. ar nos. "Vella kalpi" 1970 un "Vella kalpi Vella dzirnavās" 1972, teātrī 1991), "Sabas ķēniņienes pēctecis" (per. 1936), "Sumpurņu ciems" (1937), "Aklais Valentīns" (1938).


Nepabeigti romāni
"Pie Lielā pumpja" "Pans Ignacs". Sar. stāstu krāj. "Degošās sirdis" (1937), kurā izmantota gk. vēst. viela.

Dramaturģija

Viencēliena komēdijas:
"Lauvu dīdītāja" ,"Pasaules brīnums" (abas 1922),"Brīvais pilsonis" ,"Buržujs Jānis" ,"Sievietes mīlas ieroči" ,"Vēlēšanu drudzī" (visas 1924),"Inteliģentas meičas" (1926),"Gals labs, viss labs" ,"Laulības medus mēnesī" ,"Sirdsdraugs Kārlis" (visas 1929),"Kristus otrā atnākšana" (1931);Rakstījis arī feļetonus.

Sakopojis vairākus anekdošu krājumus:
"Mīlestības pirtiņa" ,"300 anekdotes" ,"Smieklu vācele" ,"Žvingulī un paģirās" ,"Galantērijas un pikantērijas" (visi 1929),"Jautrā bunkurā" (1943) u.c.Sastādījis aforismu un sentenču krājumu "Sieviete" (1933).

Tulkojumi

I. Vazova "Varonīgā bulgāriete"(1912), L. Volfa "Nauda un ārprāts"(1931), A. Dimā "Marata dēls"(1932), A. Dimā "Olimpija"1934), K. Zeiberta "Pret mežu... marš, marš!"(1943), B. Gorbatova "Lieli ūdeņi"(1949), V. Rejmonta "Zemnieki"(1953, kopā ar F. Rūmnieku), N. Gogoļa "Mirušās dvēseles"(1955, kopā ar M. Šūmani), N. Černiševska "Prologs"(1956)

Periodikā

humoristiskā žurnāla "Gailis" redaktors (1912-1913), latviešu strēlnieku divīzijas laikraksta "Cīņas Balss" līdzstrādnieks (1920), humoristiska laikraksta "Sikspārnis" un tā literārā pielikuma redaktors (1922-1923), satīriskā laikraksta "Joku Ziņas" redakcijas kolēģijas loceklis (1926), "Pūcesspieģeļa satīriskā kalendāra" redaktors (1924-1933).Darbs teātrīNo 1906. gada aktieris R. Tautmīļa-Bērziņa trupā, "Rotas", Torņakalna, Apollo, Ziemeļblāzmas teātrī.
1911-1914 darbojies Rīgas Latviešu teātrī, 1. pasaules kara laikā 3. Kurzemes strēlnieku pulka trupā, Čerskas gūstekņu nometnes teātrī Vācijā,
1917-1918 darbojies Rīgas latviešu pilsētas teātrī,
1919 Valmieras Padomes teātrī
1919-1921 latviešu strēlnieku pulku frontes teātrī Krievijā un Maskavas latviešu teātrī "Skatuve"
1922-34, 1941-43,1945-56, izņemot 1926.- 1927. gada sezonu, kad bijis angažēts Nacionālajā teātrī, bijis Dailes teātra aktieris.

Rutku Tēvs pētījis latviešu teātra vēsturi, manuskriptā palicis darbs "Materiāli teātra vēsturei" (ap 1000 lappušu glabājas Teātra darbinieku savienībā). Latviešu kultūras vēsturē nozīmīgs krājums "Latviešu teātris anekdotēs. No 1804. līdz 1940. gadam" (1943, daļēji izlasē "Dumpīgā Rīga"(1976).

Citātu galerija

Rutku Tēva pirmā publikācija ("Vārdotājs" 1906, 21. nr.)

Dziesma par mākslas jāšanu

Celies tauta! Glīto prātu –
Ziedu laiks tev drīz būs klātu! –
Mākslas audzēkņi ar sparu
Ņemas gaismot tavu garu: –
Uzved neredzētas lugas –
Orģinālus – pirmās sugas...
"Klapuckis", tas tautu saista.
Ir ar luga brīnumskaista:
Priekškaramaias paceļas,
Klapuckis drīz parādas,
Un tad divi Piparzaķi
Nozog šim to naudas maķi.
Tad pār "bīni" pāri skerj
Personāls, viss, kliedz un smej,
Miltiem gaidu putinā,
Smiekliem tautu kutinā.
Tad priekš tiesas "zaķi" nāk.
Gudras runas runāt sāk. –
"Kur tu vakar bij, ko, a?"
Tiesas kungs tos klaušina...
Vēlāk galdu apkārt gāž,
Priekškaramo zemē drāž...
Zāle dimd no aplausiem,
"Bravo", "Feliks" saucieniem.–
Priekškars vēlreiz paceļas.
"Audzēkņi" ar parādas.
Publika no priekiem rēc,
"Bravo"vienā mutē brēc.
Priekškars pēdīgi nu krīt–
Vienās lustēs tauta mīt.
Saldo baudu pilnu seju,
Katris dārzā iet uz deju.
Sajūsmība acīs laistās,
Runa tik pat "lugu"saistās.
"Nu, draugs, vaj nav gabals glīts?"
Otram jautā štucerīts.–
–"Bleķis, balagāns..." tas teic,
Nospļaujas un projām steidz...
Ko tur darīt? – Lūgt tik varu:
"Gaismo, kungs, šo muļķu baru,
Lai tas reiz pie prāta nāk
Īsto mākslu cienīt sāk.
Lai šos mākslas jājējus,
Ņemot bērzu žagarus,
Nosukā kā pienāktos,
Tad tie varbūt sajēgtos.
Rutku Tēva prozas pamatā - vēst. notikumi un personas, spēcīgs laikm. kolorīts ar dominējošu dēku elementu sižeta risinājumā. Personāžu tēlojumā - krass labā un ļaunā pretstats, latv. tautas pārstāvju tēlojumā dominē vitalitāte un optimisms.

Anita Rožkalne. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. 2003

Arveds Miķelsons — Rutku Tēvs pazīstams gan kā lielisks ak tieris, gan kā veiksmīgs romānu, komēdiju un feļetonu rakstītājs. Kas redzējis Miķelsonu uz Dailes teātra skatuves, tas atzīs, ka komiskās lomās tagad viņam var lī dzināties tikai Dailes teātra un vispār pašlaik vislabākais latviešu teātra komiķis Augusts Mitrevics. Nebija neviena, kas gardi nesmietos par Miķelsona atveidoto Viljamu "Čarļa krustmātē". No Miķelsona lomu biruma jāatzīmē: Brencis ("Trīnes grēki"), Mulēj-Hasāns ("Fiesko"), Grabulis ("Juku jukām"), Barons ("Vēdeklis"), Polišinels ("Interešu spēlē"), Pietūka Krustiņš ("Mērnieku laikos"), Paolino ("Vīrs, zvērs, tikums") u. d c. Tagad uzstādamies vienīgi radiofona uzvedumos, Miķelsona skatuves mākslinieka spožākais ceļš, liekas, jau aizgājis, un teātra draugi viņu piemin vairāk kā bijušo, nekā tagadējo aktieri. — Par vai pret savu gribu cīnās mākslinieki mākslas nereālajā pasaulē un, paši sevī nevarēdami rast kontaktu dažādu mākslas tieksmju starpā, viņi labprātīgi vai nelabprātīgi atsakās no citām dievišķām mākslām, lai knlpotu tikai vienai. Ir bieži, ka mākslinieks, sirds alku vai ārējo dzīves apstākļu vadīts, kļūst vergs tai
mākslai, kas nespēj ar atmestās mākslas panākumiem vaiņagot. — Veiksmīgi, pat brīžam lieliski raksta Rutku Tēvs, parādīdams teicamu māku notikumu šķetināšanā uz vēsturisku apstākļu fona. (Piem.: "Latvietis un viņa kungs". "Dumpīgā Rīga", "Mūksalas brāļi" u. c.) Bet vai tomēr Miķelsons-aktieris nebija pārāks par Rutku Tēvu? – To atstāju spriest Miķelsona aktiera skatītājiem un Rutku Tēva darbu lasītājiem.

Arveds Sproģis. Piemiņu dienu virknējums. Magazina, Nr.386 (06.10.1939)

Dzimtais vārds

Arveds Mihelsons

Pseidonīms

Rutku Tēvs

Papildu vārdi

Arveds Michelsons, Arveds Mikelsons

Izglītība

Biķeru 6-klašu pamatskola
Dreiliņi

mācījiesvācu amatnieku skolā

mācījiesbeidzis Rihtera mūzikas skolas dramatisko klasi

Apglabāts

19.10.1961
Rīgas Pirmie Meža kapi