Kārlis Ducmanis

1 bilde

10.11.1881 – 20.08.1943

Dzimšanas laiks/vieta

10.11.1881
Dzimis Brantu pagasta "Kainaišos".

Miršanas laiks/vieta

20.08.1943
Kirova

Personiska informācija

Ducmanis Kārlis (1881.10.XI Brantu pagasta Kainaišos - 1943.20.VIII Kirovā, Krievijā) - publicists.
Māc. Raunas Jāņa sk., Cēsīs pie K.Zariņa. Beidzis Jelgavas reālskolu. Stud. Pēterburgas univ. inženierzinātnes, tad jurisprudenci (1902-07). Bijis laikr. "Pēterburgas Avīzes" (1904-05), "Pēterburgas Vēstnesis" (1906), žurn. "Zibens" (1906-07)faktiskais rdaktors, laikr. "Līdums" red. (1913-14). Zvērinātā advokāta palīgs Rīgā, 1. pas. kara laikā virsnieks Krievijas armijā, demobilizējies 1918, tad juriskonsults bēgļu organizācijās Vitebskā, laikr. "Baltijas Ziņas"(1918) un "Jaunākās Ziņas" (1918-19) red. loceklis. Ieņēmis augstus posteņus diplomātiskajā korpusā un tiesu resorā: 1919-20 Ljas pārstāvis Dānijā, 1923-25 - Zviedrijā, 1925-29 Ljas delegāts Tautu Savienībā, pēc tam sūtnis Čehoslovākijā un Belgradā, 1933-35 Ārlietu min-jas nodaļas vadītājs, 1934-36 starpt. tiesnesis Zāras apgabalā (Vācijā), 1936-40 senators. 1941 ticis deportēts.
Pirmā publikācija - raksts "Turgeņeva uzskati par dzīvi un laimi" laikr. "Dienas Lapa" 1900. 3./16.V. Public. humoreskas "Zvārguļa Zobgala kalendārā" (1901-03), laikr. "Pēterburgas Avīzes" piel. (1902-03). Rakstījis krievu presē. Sar. grāmatas par tiesiskiem, politiskiem un filozofiskiem jautājumiem. Public. apcere "Vēsturiskais materiālisms un mākslas kritika (laikr. "Dzīve" 1908), grām. "Iz Baltijas provinču tiesībām" (1913), "Georgs Brandess un jaunā strāva mākslas kritikā un filozofijā 19. gadu simtenī" (1928), "Atdzimšanas ceļi kristīgai civilizācijai" (1936). Dāņu val. izd. brošūra "Letland" (1923), zviedru val. grām. "Lettland for och nu" ("Latvija senāk un tagad", 1926). - Ps.: K.D-mans, Atskabarga, Stud. K.D.
R.Briedis

Saiknes

Kārlis Bērziņš - Mātesbrālis
Pēteris Bērziņš - Mātesbrālis

Izglītība

mācījiesmācījies Raunas Jāņa sk., Cēsīs pie K.Zariņa

mācījiesbeidzis Jelgavas reālskolu

1902–1907
studējisStud. Pēterburgas univ. inženierzinātnes, tad jurisprudenci

Darbavieta

1918–1919
Laikraksts "Jaunākās Ziņas" (1911–1940)
Rīga
Redakcijas darbinieks

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1928. gada 14. novembra lēmumu.
III šķira
1928