Aspazija un Rainis šodienas skatījumā

Aspazija un Rainis šodienas skatījumā: literatūrzinātnisku rakstu krājums.
Sastādītāja un priekšvārda "Aspazija un Rainis 21.gadsimta "skaņās"" autore Gundega Grīnuma.
Māksliniece Dina Dzelme.

Saturs
Gunārs Bībers. Aspazijas traģēdiju varones izvēles situācijās
Viktors Hausmanis. Aspazijas lugas 20. gadsimta 20.–30. gados
Silvestrs Gaižūns. Aspazijas luga "Jānis Ziemelis" Eiropas literatūras kontekstā
Saulcerīte Viese. Aspazija, Rainis un Hermīne Zālīte
Edgars Lāms. Globālais un lokālais mērogs Raiņa mākslā
Janīna Kursīte. Sapņi Raiņa daiļradē
Ieva Kalniņa. Daži aspekti Raiņa traģēdijā "Mīla stiprāka par nāvi" un Andreja Upīša traģēdijā "Žanna d’Ark"
Gundega Grīnuma. "Jāzeps" ir nodomāts tev!" Ansis Gulbis – Raiņa lugas "Jāzeps un viņa brāļi" izdevējs
Elīna Vasiļjeva. Raiņa lugas "Pūt, vējiņi!" fenomens
Janīna Kursīte. Laiku saskares Raiņa lugā "Spēlēju, dancoju"
Skaidrīte Lasmane. Rainis par politikas ētiku
Ieva Kalniņa. Raiņa bērnu dzeja padomju laika publicējumos
"Dzejniek, palīdziet!" Vēstules Rainim. 20. gadsimta 20. gadi.

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984767140

Mākslinieks

Sastādītājs

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

2004, Rīga