Elīna Vasiļjeva

1 bilde

Elīna Vasiļjeva (1970) – literatūrzinātniece. Ieguvusi filoloģijas doktora grādu literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedras profesore, Humanitārās fakultātes dekāne. Pētnieciskās intereses saistītas ar ebreju tekstu apzināšanu Eiropas kultūrā un latviešu literatūrā, ebreju kultūru Latgalē un Daugavpilī, krievu ebreju literatūras fenomenu, semiotiku un starpkultūru attiecību jomu, krievu emigrācijas literatūru.

Dzimšanas laiks/vieta

29.01.1970
Daugavpils

Profesionālā darbība

1998: ieguvusi filoloģijas doktores grādu, aizstāvot promocijas darbu "Bērnība 1900.–1920. gada krievu prozā".
Docētāja Daugavpils Universitātē bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.Promocijas darbu vadītāja2012: Marija Sivašova. Latgales teksts pirmā viļņa krievu emigrācijas prozā.
2016: Ināra Kudrjavska. Lietuva G. Kanoviča prozā.

Darbojusies dažādu zinātnisku, arī starptautisku pētniecisko projektu darbā starpnozaru, pārrobežu, integrācijas, starpkultūru un sadarbības aspektā.Zinātniskās publikācijas publicētas Daugavpils Universitātes izdevumos "Kultūras studijas", "Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas", Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājumā "Aktuālas problēmas literatūrzinātnē".Zinātniskās publikācijas publicētas Daugavpils Universitātes izdevumos "Славянские чтения", "Journal of Comparative Studies", "Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas", Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājumā "Aktuālas problēmas literatūrzinātnē", kā ārvalstu izdevumos.Mācību grāmatas "Русский язык и литература. 10 класс. (1., 2. daļa (2012) līdzautore.Vieslektore Jagelonas (2011, Polija), Tallinas (2912, Igaunija), Parīzes (2013, 2017, 2019, Francija), Monsas (2014, Beļģija), Grācas (2018, Austrija), un Jeruzālemes Ebreju (2019, Izraēla) universitātēs.

Citātu galerijaPar monogrāfiju "Ebreju teksts latviešu literatūrā" (2019)
"Elīnas Vasiļjevas monogrāfija "Ebreju teksts latviešu literatūrā" ir novatorisks pētījums latviešu literatūrzinātnē – pirmoreiz ebreju tēmas kontekstā tik pamatīgi skatīts viss latviešu nacionālās literatūras process no 19. gadsimta līdz mūsdienām; aktualizēti latviešu rakstnieku mazāk zināmi darbi, parādot ne tikai autoru daiļrades jaunas šķautnes, bet nereti arī papildinot un revidējot ierastos priekšstatus par latviešu literatūru kopumā. Pētījumā ar kultūrvēsturisku un politisku kontekstu atklāsmēm panākts visnotaļ objektīvs skatījums uz konkrētam literārām parādībām, vienlaikus nepretendējot uz vienīgo "pareizo" viedokli."

Māra Grudule

Izglītība

1977–1987
Daugavpils 3. vidusskola
Raiņa iela 29, Daugavpils

1987–1999
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Vienības iela 13, Daugavpils
Filoloģijas fakultāte

1992–1994
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Maģistrantūrā, iegūts maģistra grāds (Mg. philol.).

1995–1998
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Doktorantūra

Darbavieta

1992–1994
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Vienības iela 13, Daugavpils
Krievu literatūras un kultūras katedras asistente

1993–1996
Daugavpils eksperimentālā vidusskola
Daugavpils
Literatūras un kultūras vēstures skolotāja

1994–2004
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Krievu literatūras un kultūras katedras lektore

2000–2005
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Krievu literatūras un kultūras katedras docente

2001–2003
Daugavpils teātris
Rīgas iela 22A, Daugavpils
Literārās daļas vadītāja

2003–2007
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Humanitārās fakultātes prodekāne

2005–2006
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Krievu literatūras un kultūras katedras asociētā profesore

2006–2014
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Komparatīvistikas institūta asociētā profesore

2013–2015
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Humanitārās fakultātes prodekāne

2014–2017
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Rusistikas un slavistikas katedras asociētā profesore

2017
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedras profesore

2017
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Rusistikas un slavistikas katedras profesore

2017–2019
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Humanitārās fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja

2019
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Humanitārās fakultātes dekāne