All birds know this

Selected contemporary Latvian poetry. Mūsdienu latviešu dzejnieku dzejas izlase.
Sastādītāja Kristīne Sadovska.
Redaktores Astrīde Ivaska, Māra Mūrniece.
Priekšvārda "Latvian poetry during the post-prophetic era" autors Guntis Berelis.
Dizains: Tomass Folks.
Fotogrāfi: Sergejs Akuraters, Jāzeps Danovskis, Gunārs Janaitis, Kārlis Pakārklis.

Izlasē iekļauta šādu autoru dzeja: Amanda Aizpuriete, Vizma Belševica, Uldis Bērziņš, Leons Briedis, Pēters Brūveris, Māris Čaklais, Astrīde Ivaska, Jo, Juris Kronbergs, Liāna Langa, Marts Pujāts, Edvīns Raups, Jānis Rokpelnis, Māris Salējs, Gunars Saliņš, Knuts Skujenieks, Kārlis Vērdiņš, Māra Zālīte, Imants Ziedonis, Pēteris Zirnītis.