Marts Pujāts

4 bildes

Marts Pujāts (1982) – dzejnieks. Dzejas publikācijas kopš 1998. gada. Sešu dzejas krājumu autors, darbojies arī kā atdzejotājs. Par pirmo dzejas krājumu "Tuk tuk par sevi" (2000) saņēmis Klāva Elsberga prēmiju, par dzejas krājums "Nāk gaismā pati lampa" (2013) saņēmis Latvijas Literatūras gada balvu dzejas nominācijā "Labākais dzejas darbs". Raksta arī dzeju bērniem, par krājumu "Ej nu ej" (2020) saņēmis gan Latvijas Literatūras gada balvu, gan Jāņa Baltvilka balvu.

Dzimšanas laiks/vieta

07.02.1982
Ogre

Personiska informācija

Bērnībā kopā ar māsu, mākslinieci Lāsmu Pujāti, daudz laika pavadījis Kurzemes akmeņainās piekrastes ciematiņā Kaltene. Šie iespaidi un valodas īpatnības ieraugāmas arī dzejas krājumā bērniem "Ej nu ej" (2020). Jau no bērnības interesējusi mūzika (jo īpaši klavierspēle), ko apguvis, mācoties Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā un Rīgas Doma kora skolā. Autors vairākiem Jāņa Šipkēvica (Šipsi) dziesmu tekstiem.

Profesionālā darbība

PIRMĀ PUBLIKĀCIJA

1998: dzejoļi "sintoists lūdz savu mākoņu dievu..." un "kaķēns ķēmojas bet tad guļ pa migu..." ("Literatūra. Māksla. Mēs" 03.09.1998).

DZEJA

2000: "Tuk tuk par sevi" (Pētergailis).
2006: "Mūsu dziesma" (Laikmetīgās mākslas biedrība p-Art).
2013: "Nāk gaismā pati lampa" (Mansards).
2020: dzejas krājums bērniem "Ej nu ej" (liels un mazs).
2022: dzejas krājums bērniem "Zenīts" (liels un mazs).
2023: "Dāma baltos džinsos" (Neputns).

CITTAUTU AUTORU DARBU TULKOJUMI

2003: Semjons Haņins (Семен Ханин) dzejas krājums "Tikko" (Neputns). Viens no atdzejotājiem.
2008: Aleksandras Kostenjukas (Александра Костенюк) dzeja (publicēti interneta žurnālā "Satori").
2014: Vladimirs Svetlovs (Владимир Светлов) dzejas krājums "lietots" (Orbīta). Viens no atdzejotājiem.

Citātu galerija

PAR DZEJOĻU KRĀJUMU "NĀK GAISMĀ PATI LAMPA" (MANSARDS, 2013)

"Pujāta dzejoļus – jau iepriekš, bet sevišķi jaunākajā krājumā – var skatīt kā matemātiskas formulas vai jēgas nesēju paradigmas, kurās brīvi ievietoti mainīgie, demonstrējot, kā risināma kāda valodas un domāšanas izteiksme. Nozīmju kolāžas neatspoguļo privātu vai kolektīvu apziņas-bezapziņas muzeju, kurā katrs artefakts ir erotiski uzlādēts ar cilvēcei nozīmīgu vēsturisku vai pārlaicīgu jēgu. Tās drīzāk ir kritiskas variācijas par to, kā šī jēga tiek radīta vai nevilšus rodas. (Pujāts gan teiktu, ka šāds noteikti nav dzejoļu nolūks, visas kombinācijas tapušas tikai tāpēc, ka tas licies "skaisti".)"

Baklāne, Anda. Pujāta dzeja, kā es to saprotu.Latvju Teksti, Nr. 5, 2013.

PAR DZEJOĻU KRĀJUMU "MŪSU DZIESMA" (P–ART, 2006)

"Pujāta pasaules skatījums šajā grāmatā krietni atšķiras no to mūsdienu latviešu dzejnieku darbiem, kuros autori visu tiecas ieraudzīt nozīmīgu, jēgpilnu, tūkstoš neredzamām saitēm saistītu. Viņš atļaujas demonstratīvi norādīt, ka jēga, ja tāda vispār ir, šai dzīvē jāmeklē ar uguni, un to var atrast tikai dažās lietās – iespējams, mīlestībā, mūzikā, skaistumā. Viņam nav ilūziju, ka meklēšana varētu būt viegla un patīkama. Bet no viņa mokām dzimst tīra un skaista dzeja."

Vērdiņš, Kārlis. Pie mikrofona Marts Pujāts. Diena, Nr. 127, 2006.

PAR DZEJOĻU KRĀJUMU "TUK TUK PAR SEVI" (PĒTERGAILIS, 2000)

"Autors vispatiesāk atklājas netieši – tēmās, tēlos, ritmos un citās formas niansēs, bet, lūk, tur es Martu Pujātu neieraugu. Neredzu spoguli, kurā saskatāma Marta Pujāta pasaule – viņa dzīvespieredze (lai cik tā īsa viņa gados), izpratne par cilvēkiem, lietām, to attiecībām, sakarībām un īpašībām. Par maz ir ieraudzīt to, uz ko skatās autors. Svarīgi ir, kā viņš visu to redz, svarīga ir atlase – kas no redzētā ir atspoguļojams dzejā. Svarīga ir autora noteiktā robeža starp būtisko un nebūtisko, iekšējo jēgu un ārpusējību. "Tuk tuk par sevi" – krājuma virsrakstā piesola Marts Pujāts, bet viņa tur nav, gandrīz nav."

Veidemane, Ruta. "Stacijas princips jeb "migla aptuvena", "notirpusi ikdiena". Karogs, Nr. 3, 2001.

PAR DZEJOĻU KRĀJUMU "EJ NU EJ" (LIELS UN MAZS, 2020)

"Tikai sev raksturīgajā stilā Marts Pujāts ir debitējis bērnu dzejas žanrā, saglabājot savpato redzējumu par lietām, kādas tās ir. Viss, par ko Pujātam ir sakāms kāds vārds, kļūst par sprīdi neparastāks, nekā tas ierasti šķitis. Tāpat kā sarunā ar bērnu ik kustība iegūst jaunu nozīmi un priekšmets — funkciju."

Ķirķis, Raimonds. Latvijas Literatūras gada balva, laligaba.lv, 2021.

PAR DZEJOĻU KRĀJUMU "DĀMA BALTOS DŽINSOS" (NEPUTNS, 2023)

"Nonācis līdz izteiktam lakonismam, pat minimālismam dzejā, Marts Pujāts šķietami atkāpjas malā, noslēpjoties novērotāja lomā. Izvairoties no jebkādas poetizācijas, viņš pārceļ metaforas smaguma centru no vārda uz lietu – ēku, cilvēku, koku; šīm visām lietām piemīt iekšējs spriegums un virzība. Un vienlaikus arī šajā Pujāta krājumā – iespējams, vēl spilgtāk nekā iepriekšējos – redzama viņa spēja radīt krājuma iekšējo mitoloģiju, tā specifisko likumu kopumu, kurus nav iespējams (vai varbūt nevajadzētu) definēt un aprakstīt ārpus krājuma robežām."

Melgalve, Ieva. Dāma baltos džinsos, laligaba.lv, 2024.

Saiknes

Lāsma Pujāte - Māsa

Izglītība

1988–1995
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola
Kalnciema iela 10, Rīga

1995–1999
Rīgas Doma kora skola
Rīga

2000–2001
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Humanitāro zinātņu fakultāte, filoloģijas studijas.

2001–2002
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga

Darbavieta

2004–2005
Laikraksta "Forums” sleju autors.

2004–2008
Rīga
Tekstu autors Young&Rubicam Garage4x4 Rīga.

2008–2011
Tekstu un ideju autors reklāmas aģentūrā Emergency.

2011 līdz šim
Rīga
Tekstu un ideju autors McCann Rīga.

Apbalvojumi

Klāva Elsberga prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Tuk tuk par sevi".
2000

Žurnāla "Latvju Teksti" dzejas balva
Balva piešķirta par krājumu "Nāk gaismā pati lampa".
Dzeja
2013

Latvijas Literatūras gada balva
Balva piešķirta par krājumu "Nāk gaismā pati lampa".
Dzeja
2014

Latvijas Literatūras gada balva
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu bērniem "Ej nu ej".
Labākais darbs bērniem
2021

Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva
Jāņa Baltvilka balva rakstniecībā piešķirta dzejniekam Martam Pujātam par dzejoļu krājumu "Ej nu ej", ko ilustrējusi Lāsma Pujāte un izdevusi izdevniecība "Liels un mazs".
2021

Latvijas Literatūras gada balva
Labākais darbs bērniem
Nominants
2023

Latvijas Literatūras gada balva
Labākais dzejas darbs
Nominants
2024