Kārlis Ieleja

2 bildes

07.03.1909 – 27.06.1970

Kārlis Ieleja (1909–1970)–tehnikas vēsturnieks un kultūras darbinieks. Darba gaitām raksturīgākā liela interešu daudzpusība. Darbības loks sniedzas tālu pāri tīrās tehnikas robežām, jo viņš bija nevien inženieris, bet tikpat pazīstams rakstniecībā, publicistikā un kā daudzu izdevumu redaktors.

Dzimšanas laiks/vieta

07.03.1909
Dzimis Ogres pagastā.

Miršanas laiks/vieta

27.06.1970
Minhene

Personiska informācija

Nonāca bēgļu gaitās Vācijā.
Vēlāk izceļoja uz ASV.

Profesionālā darbība

Beidzis Rīgas tehnikumu, sāka studijas Latvijas Universitātē, bet pabeidza tās trimdā – Minhenē – ar būvinženiera grādu, pēc tam doktorands Karlsrūes tehniskajā augstskolā.

Kalifornijas universitātē specializējās ūdenssaimniecībā un ieguva M. S. grādu, veicot prof. H. A. Einšteina vadībā pētījumu par smilšu kustību upju gultnēs.
Jau tehnikumu apmeklējot, sāka piedalīties dažādos tehniskos darbos un pirms trimdas gaitu sākšanas vairākus gadus nostrādāja spēkstaciju pārvaldes būvbirojā, sevišķi pie Ķeguma lietām.

Ieceļojis ASV, strādāja birojos pie ūdens un ceļu būvēm, kā arī valsts darbā ūdenssaimniecības nozarē.
Vēlāk pievērsās tikai zinātniskajam darbam, kādu laiku būdams ārkārtas profesors Ohio Ziemeļu Universitātē, pētniecisko nolūkos vairākkārt uzturējās Eiropā.

Saiknes

Kārlis Jēkabsons - Radinieks
Zinaīda Lazda - Māsīca

Izglītība

Rīgas Valsts tehnikums
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga

Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga

Minhenes Tehniskā universitāte
Minhene
Studēja inžednierzinātnes.

Karlsrūe
Studēja inženierzinātnes Karlsrues Tehniskajā universitātē.

Bērkli
Studēja inženierzinātnes Kalifornijas universitātē.

Darbavieta

1936–1940
Students
Rīga
Tehniskais redaktors.

1941–1944
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Ķegums
Ķeguma būvinspekcija.

1941–1944
Rīga
Latvija spēkstaciju pārvalde.

Dalībnieks

1946–1948
Žurnāls "Sauksme"
Kemptene
Vadītājs.