Kārlis Ieleja

2 pictures

07.03.1909 – 27.06.1970

Kārlis Ieleja (1909–1970)–tehnikas vēsturnieks un kultūras darbinieks. Darba gaitām raksturīgākā liela interešu daudzpusība. Darbības loks sniedzas tālu pāri tīrās tehnikas robežām, jo viņš bija nevien inženieris, bet tikpat pazīstams rakstniecībā, publicistikā un kā daudzu izdevumu redaktors.

Birth time/place

07.03.1909
Dzimis Ogres pagastā.

Place/time of death

27.06.1970
Minhene

Personal information

Nonāca bēgļu gaitās Vācijā.
Vēlāk izceļoja uz ASV.

Professional activity

Beidzis Rīgas tehnikumu, sāka studijas Latvijas Universitātē, bet pabeidza tās trimdā – Minhenē – ar būvinženiera grādu, pēc tam doktorands Karlsrūes tehniskajā augstskolā.

Kalifornijas universitātē specializējās ūdenssaimniecībā un ieguva M. S. grādu, veicot prof. H. A. Einšteina vadībā pētījumu par smilšu kustību upju gultnēs.
Jau tehnikumu apmeklējot, sāka piedalīties dažādos tehniskos darbos un pirms trimdas gaitu sākšanas vairākus gadus nostrādāja spēkstaciju pārvaldes būvbirojā, sevišķi pie Ķeguma lietām.

Ieceļojis ASV, strādāja birojos pie ūdens un ceļu būvēm, kā arī valsts darbā ūdenssaimniecības nozarē.
Vēlāk pievērsās tikai zinātniskajam darbam, kādu laiku būdams ārkārtas profesors Ohio Ziemeļu Universitātē, pētniecisko nolūkos vairākkārt uzturējās Eiropā.

Affinities

Kārlis Jēkabsons - Relative
Zinaīda Lazda - Cousin

Education

Rīgas Valsts tehnikums
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga

University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga

Minhenes Tehniskā universitāte
Minhene
Studēja inžednierzinātnes.

Karlsrūe
Studēja inženierzinātnes Karlsrues Tehniskajā universitātē.

Bērkli
Studēja inženierzinātnes Kalifornijas universitātē.

Working place

1936–1940
Students
Rīga
Tehniskais redaktors.

1941–1944
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Ķegums
Ķeguma būvinspekcija.

1941–1944
Rīga
Latvija spēkstaciju pārvalde.

Dalībnieks

1946–1948
Žurnāls "Sauksme"
Kemptene
Vadītājs.