Žurnāls "Sauksme"

Mēnešraksts latvju gara kultūrai "Sauksme" (1945–1948) izdots latviešu bēgļu nometnē Kemptenē. No neliela rotaprintēta bēgļu nometnes laikraksta mašīnrakstā pāris lappušu apjomā tas izauga līdz visai plaša mēnešraksta, kurā sava nozīme arī literāro darbu publikācijām.

Bēgļu nometnes pieticīgā laikraksta "Sauksme" pirmais numurs mašīnrakstā iznāca 1945. gada 12. jūlijā; tā galvenais redaktors bija Staņislavs Čivzelis, no 5. numura redaktora pienākumus uzņēmās Arvīds Dūle, bet no 13. numura Leonīds Ozoliņš.

Sākotnēji nelielais, nometnes vajadzībām un iemītniekiem paredzētajā laikrakstā publicēta tikai dažāda satura informācija, paziņojumi, ziņas arī par citām latviešu bēgļu nometnēm amerikāņu pārvaldes zonā, arī politiska satura ziņas. Taču līdzās informācijai lasāmi arī Ērikas Raistera, Elzas Ķezberes, Kārļa Rabāca, Rūtas Skujiņas, Edvarda Tūtera, Friča Dziesma un Veronikas Strēlertes dzejoļi un viens Jāņa Jaunsudrabiņa tēlojums.

Sākot ar 16. numuru (2. oktobri) informatīvais laikraksts pārtop par daudzpusīgu un nozīmīgu literāru mēnešrakstu un šī numura redaktori ir Arturs Plaudis un Leonīds Ozoliņš. Numura vākus zīmējis Niklāvs Strunke, Harijs Gricēvičs. Kā izdevējs minēta Latviešu komiteja Kemptenē. Redakcijas darbā iesaistījās arī Kārlis Lejasmeijers.

Mēnešrakstā publicēta jaunākā dzeja, īsproza un fragmenti no romāniem, piemēram, Alfreda Dziļuma "Celmenieki".

Mēnešrakstam mainījās redaktori, kādu laiku redakcijas darbā iesaistījās arī rakstnieks Teodors Zeltiņš; tāpat mainīgs bija izdevuma apjoms, sākot no 18 līdz pat 76 lappusēm. Izdevēji centās pēckara Vācijas apstākļos saglabāt izdevuma izdošanas regularitāti.

Mēnešraksts "Sauksme" iznāca mašīnrakstā, pavairots ar vaskpapīra matricas palīdzību. Šis žurnāls savas plašās populārzinātniskās daļas, vispusīgā jaunāko grāmatu (recenzijas – kopumā – 26 – publicējuši Pēteris Ērmanis, Irma Grebzde, Ofelijas Sproģere, Kārlis Kārkliņš, Irma Skrodere, Jānis Bičolis, Vitauts Kalve), arī grāmatniecības unpreses apskata dēļ nereti tika salīdzināts ar Latvijā reiz izdotajiem žurnāliem "Sējējs" un "Burtnieks"; tāpat mēnešraksts "Sauksme" sniedz arī nelielu ieskatu pasaules rakstniecības procesos un notikumos, tostarp publicēta lietuviešu jaunākā atdzejā, īsprozas tulkojumi, kā arī igauņu jaunākās literatūras tulkojumi. Tulkotāju vidū minami Emīls Skujenieks, Leo Švarcs.

Mēnešraksts "Sauksme" bija nopietns literārs izdevums arī ar atzīstamu publicēto filozofisku, literatūrvēsturisku, populārzinātnisku, laikmetīgu problēmrakstu virkni. Autoru vidū minami Hermanis Buduls, Pauls Jurevičs, Vitauts Kalve, Kārlis Kārkliņš, Kārlis Kundziņš, Kārlis Osis, Arnolds Spekke un Jānis Siliņš.

Mēnešrakstu papildina arī gleznu reprodukcijas.

Informāciju sagatavoja Inguna Daukste-Silasproģe.

2 saistītas personas