Austra Tamuža

4 bildes

02.02.1912 – 05.08.1989

Austra Tamuža (1912–1989) – kritiķe, sabiedriskā darbiniece.

Dzimšanas laiks/vieta

02.02.1912
Dunikas pagasts

Miršanas laiks/vieta

05.08.1989
Melburna

Personiska informācija

Dzimusi zemkopju Miķeļa un Ilzes Tamužu ģimenē. Vecāki un māsa 1941. gada 14. jūnijā izsūtīti.
Kristīta Bārta baznīcā.
Pēc vecāku izsūtīšanas ar vīru līdz došanās bēgļu gaitās apsaimniekoja "Sprūdu" mājas Dunikas pagastā, vīrs vēlāk izsūtīts arī uz Sibīriju.

1944: rudenī ar meitu Ilzi devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Dzīvoja franču pārvaldes zonā Emmersdingenā.
1951: no Gronas izceļotāju nometnes dodas uz Austrāliju, nonāca Bonegilas tranzītnometnē.

Profesionālā darbībaPirmā publikācija
1938: žurnāla "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" 10. numurā publikācija "Dzīve un daba Janševska darbos".
1938./1939. akadēmiskā gada studentu darbu sacensībā ieguvusi godalgu par pētījumiem: "Ciktāl
Janševska darbos atspoguļojas Kursas patiesā dzīve, daba, valoda un vēsture".

Citātu galerija


Dzimtais vārds

Austra Katrina Tamužis

Papildu vārdi

Austra Kalēja, Austra Tamuža-Kalēja

Izglītība

–1928
Bārtas pamatskola
Bārta

1928–1932
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Ausekļa iela 9, Liepāja
Beigusi mācības.

1933–1943
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējusi Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.

Darbavieta

Laikraksts "Austrālijas Latvietis"
Melburna
Redakcijas kolēģijā kopā ar Zigurdu Bārdu, Jāni Sarmu, Emīlu Dēliņu un Arnoldu Šmitu.

Students
Rīga
Izdevuma redaktore 20. gs. 30. gados.

Žurnāls "Akadēmiskā Dzīve"
Redaktore.

1951–1976
Melburna
Skolotāja Kr. Barona sestdienas skolā un vēlāk Latviešu valodas vidusskolas kursos.

03.1976–08.1977
Minsteres latviešu ģimnāzija
Minstere
Latviešu valodas skolotāja, vadīja literāro pulciņu.

Dalība organizācijās

Studentu vienība "Kursa".

Latviešu preses biedrība
Vācija
Darbojās Latviešu preses biedrībā franču zonā Rāvensburgā.

Daugavas Vanagi

Latviešu preses biedrība
Melburna
Darbojās Austrālijas kopā.