Austra Tamuža

4 pictures

02.02.1912 – 05.08.1989

Austra Tamuža (1912–1989) – kritiķe, sabiedriskā darbiniece.

Birth time/place

02.02.1912
Dunikas pagasts

Place/time of death

05.08.1989
Melburna

Personal information

Dzimusi zemkopju Miķeļa un Ilzes Tamužu ģimenē. Vecāki un māsa 1941. gada 14. jūnijā izsūtīti.
Kristīta Bārta baznīcā.
Pēc vecāku izsūtīšanas ar vīru līdz došanās bēgļu gaitās apsaimniekoja "Sprūdu" mājas Dunikas pagastā, vīrs vēlāk izsūtīts arī uz Sibīriju.

1944: rudenī ar meitu Ilzi devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Dzīvoja franču pārvaldes zonā Emmersdingenā.
1951: no Gronas izceļotāju nometnes dodas uz Austrāliju, nonāca Bonegilas tranzītnometnē.

Professional activity

Pirmā publikācija1938: žurnāla "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" 10. numurā publikācija "Dzīve un daba Janševska darbos".
1938./1939. akadēmiskā gada studentu darbu sacensībā ieguvusi godalgu par pētījumiem: "Ciktāl
Janševska darbos atspoguļojas Kursas patiesā dzīve, daba, valoda un vēsture".

Quotes


Occupations

Name at birth

Austra Katrina Tamužis

Additional names

Austra Kalēja, Austra Tamuža-Kalēja

Education

–1928
Bārta Primary School
Bārta

1928–1932
Liepāja State 1st Gymnasium
Ausekļa iela 9, Liepāja
Beigusi mācības.

1933–1943
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējusi Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.

Working place

Newspaper Australian Latvian
Melburna
Redakcijas kolēģijā kopā ar Zigurdu Bārdu, Jāni Sarmu, Emīlu Dēliņu un Arnoldu Šmitu.

Students
Rīga
Izdevuma redaktore 20. gs. 30. gados.

Žurnāls "Akadēmiskā Dzīve"
Redaktore.

1951–1976
Melburna
Skolotāja Kr. Barona sestdienas skolā un vēlāk Latviešu valodas vidusskolas kursos.

03.1976–08.1977
Munster Latvian Gymnasium
Minstere
Latviešu valodas skolotāja, vadīja literāro pulciņu.

Participation in organisations

Studentu vienība "Kursa".

Latviešu preses biedrība
Vācija
Darbojās Latviešu preses biedrībā franču zonā Rāvensburgā.

Daugavas Vanagi

Latviešu preses biedrība
Melburna
Darbojās Austrālijas kopā.