Žurnāls "Akadēmiskā Dzīve"

Žurnāla 1. numurs iznāca 1958. gada septembrī; izdevēji to dēvējuši par rakstu krājumu. 

Iznāca reizi gadā.

Atbildīgais redaktors Dr. Ansis Karps, vietnieks Atis Grotāns; redaktori: Pēteris Dreimanis (Kanādā), Jānis Grīns (Zviedrijā), Elza Simsone (ASV, Portlendā) un Austra Tamuža (Austrālijā).