Edmunds Zirnītis

3 pictures

28.05.1911 – 05.06.1989

Edmunds Zirnītis (1921–1989) – dzejnieks. Savai dzejai izvēlējies klasisko sonetu un sonetīnu formu; tā apkopota krājumā "Vērmeļu biķeris" (1964) un "Kaktusu tuksnesis" (1987). Izdoti literatūrzinātniski darbi – "Teiksma par Andreju Eglīti" (1980), "Zvaigžņu krusta ēnā" (1981), "Dzīvotājs dzejā" eseja par Pēteri Ērmani (1987) un citi. Periodikā publicētas esejas un literārie portreti apkopoti grāmatās "Satikšanās svešatnē" (1989), "Simtgadu kalnā" (1993).

Birth time/place

28.05.1911
Lubānas pagasts
Dzimis "Veckalniņos", Lubānas ezera niedrāju un mežu ielokā.

Place/time of death

05.06.1989
Koloradospringsa

Personal information

Dzimis zemnieku ģimenē.
1941: izveidojis ģimeni ar Ēriku Sutku (1918–2006). Meita pianiste Anda Zirnīte (dzimusi 1951), dēls inženieris Aldis Zirnītis (dzimis 1942)

1939–1940: dienests Latvijas armijā.
1943: iesaukts Latviešu leģionā.
1945: nonācis gūstā, tikai 1946. gadā izdevās atkal satikt sievu un dēlu Arni.
1951: izceļoja uz ASV, vispirms nonāca Elis salā, pēc tam dzīvoja Koloradospringsā. Strādājis pilsētas ūdens departamentā kā tehniskais zīmētājs, bet savu brīvo laiku veltīja literāram darbam un arī skolotāja pienākumiem Kolorado Springsas latviešu skolā.

Zirnītis Edmunds (1911 - 1989), dzejnieks, rakstnieks, literatūrkritiķis - Gulbenes novada bibliotēka (gulbenesbiblioteka.lv)

Professional activity

Literārā darbība Dzejot sācis jau skolas gados.

1929: pirmā publikācija – apraksts "Pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa atklāšana" izdevuma "Mans Žurnāls" 3. numurā.
1933: laikrakstā "Students" 26. septembrī publicēts dzejolis "Mēs gribam".
Vēlāk dzejoļi iespiesti "Brīvajā Zemē", "Gulbenes Balsi", Ramaves rakstu krājumā "Ceļi" un citur.

Dzejas krājumi
Pirmais iespiešanai sagatavotais dzejoļu krājums "Aprīļa ūdeņi" karavīra gaitās gājis zudumā.
1964: Vērmeļu biķeris.
1987: Kaktusu tuksnesis.

Monogrāfiski izdevumi
1980: literatūrvēsturiska monogrāfija "Andrejs Eglītis".
1981: "Zvaigžņu krusta ēnā"
1987: "Dzīvotājs dzejā" (par Pēteri Ērmani).
1988: "Tā mūžam nepaliks" (par komponistu Valdemāru Ozoliņu).
1990: "Savrupais skaidrības un daiļuma meklētājs" (par Kārli Ieviņu).

Periodikā publicētas esejas un literārie portreti apkopoti grāmatās "Satikšanās svešatnē" (1989), "Simtgadu kalnā" (1993).

Quotes

Par dzejas krājumu "Vērmeļu biķeris" (1964)"Edmunda Zirnīša dzejoļu grāmata "Vērmeļu biķeris" ir savrupa parādība trimdas dzejoļu krājumu klāstā. Dzejnieks nav iesācējs, tomēr šī ir viņa pirmā grāmata. Kaut dzejoļi iespiesti grāmatā 1964. gadā, tie sacerēti pirms 20 gadiem, lielākā tiesa 1945./46. gadā, gūsta laikā."
Rozentāle, Magdalēna. Karš un trimdas traģika sonetu traukos. http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/ind...

Name at birth

Edmunds Zirnis-Zirnītis

Education

Lubānas pamatskola
Lubāna

1930
Lubāna State Gymnasium
Lubāna
Beidzis mācības.

1930–1937
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Pabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.

Working place

Koloradospringsa
Skolotājs Koloradospringsas latviešu sestdienas skolā.

Augsburga
Skolotājs Augsburgā Hochfeldes tautas augstskolā.

09.1936–1944
Gulbenes Valsts komercskola
Gulbene
Latviešu valodas un literatūras skolotājs, ar pārtraukumu 1939-1940, kad bija iesaukts dienestā Latvijas armijā.

09.1936–1944
Gulbenes arodskola
Gulbene
Latviešu valodas un literatūras skolotājs.

1937–1938
Gulbene
Laikraksta "Gulbenes Balss" atbildīgais redaktors.

1945
Rotaprintēta latviešu karavīru izdevuma "Degsme" redaktors.

1947–1949
Ebenveileras Latviešu ģimnāzija
Ebenveilera
Latviešu valodas skolotājs.

1969
Žurnāls "Akadēmiskā Dzīve"
Darbojās redakcijā.

Participation in organisations

Koloradospringsa
Darbojās Kolorado latviešu akadēmiskajā vienībā.

Daugavas Vanagi
Mūža biedrs.

Studentu vienotne "Zelmenis"

Service

12.1938–05.1940
Latvian Army

1944
Latvian Legion
Mobilizēts kā rezerves leitnants.

Detention

1945–1946
Kā latviešu leģionārs pēc Otrā pasaules kara nonācis gūstā.

Buried

05.1990
Pārpelnots, urna apbedīta Ņujorkas štata latviešu īpašuma kapos "Rota".

Awards

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par monogrāfiju "Andrejs Eglītis".
1981