PBLA Krišjāņa Barona prēmija

1960

Krišjāņa Barona prēmiju piešķir par darbiem latviešu kultūras dzīves vai Latvijas dabas pētīšanā, par kultūras kopšanu, par ieguldījumu audzināšanas darbā. Prēmija trimdā tiek piešķirta no 1960. gada.

Year from

1960

Country

Trimda

Category

Apbalvojumi trimdā (1945–1991)

Persons

Lolita Gulbe
2021

Indra Gubiņa
Par atmiņu stāstījumu grāmatu "Vēlreiz turp un atpakaļ"
2010

Juris Kronbergs
2005

Andris Ritmanis
Par grāmatu "Dzīves drumstaliņas Amerikā"
2004

Valdemārs Mežaks
2003

Andrejs Zinbergs
2003

Emīls Dēliņš
2002

Arnolds Sildegs
1999

Ilmārs Bastjānis
1998

Irma Grebzde
Prēmija piešķirta par mūža darbu rakstniecībā.
1997

Works

Pēdējā rudens lapa
2021

Vēlreiz turp un atpakaļ: stāstījumi
Par atmiņu stāstījumu grāmatu "Vēlreiz turp un atpakaļ"
2010

Dzīves drumstaliņas Amerikā, 1949-2003
Par grāmatu "Dzīves drumstaliņas Amerikā"
2004

Pirmais gads
2002

Skola ir maza valsts
Prēmija piešķirta par stāstu krājumu "Skola ir maza valsts".
1993

Dēkaiņi un mīlētāji
Prēmija piešķirta par romānu "Dēkaiņi un mīlētāji".
1989

Uz akmeņa stāvēdams
Prēmija piešķirta par romānu "Uz akmeņa stāvēdams".
1987

Nekad nevar zināt, ko tie... atkal izgudros!
1981

Andrejs Eglītis
Prēmija piešķirta par monogrāfiju "Andrejs Eglītis".
1981

Latvialaisen kokoelman (1820-1917) luettelo = Katalog över den lettiska samlingen (1820-1917) = Latviešu literatūras krājums (1820-1917) = Catalogue of the Lettonian collection (1820-1917)
Prēmija piešķirta par darbu "Latviešu literatūras krājums, 1920–1977" Helsinku universitātē (somu, zviedru, angļu valodā).
1979