Elfrīda Ezera

1 picture
Roles: teacher

24.12.1912 – 28.02.2000

Elfrīda Ezera (1912–2000) – skolotāja. Visu mūžu veltījusi darbam skolās, mācot latviešu valodu bēgļu nometnē Oldenburgā, kā arī Toronto. Rakstījusi apceres par valodas jautājumiem, grāmatu recenzijas, bijusi korektore latviešu periodiskajos izdevumos.

Birth time/place

24.12.1912
Rīga

Place/time of death

28.02.2000
Toronto

Personal information

Māsa Valida Viļuma (dzimusi Starka; 1908–1991) – skolotāja, klasiskā filoloģe.
1944: rudenī ar māti un māsas ģimeni devās bēgļu gaitās, nonākot Oldenburgā, Vācijā.

1950: 14. maijā salaulājās ar inženieri Arnoldu Ezeru.

Professional activity

Strādājusi par skolotāju, rakstījusi recenzijas un apceres par valodas jautājumiem, bijusi periodisko izdevumu korektore un grāmatu redaktore.
1975: studenšu korporācijas grāmatas "Daugaviete: pēc 1961. gada" redaktore.
1992: Rényi picture dictionary: Latvian and English (Toronto) latviešu redaktore.

Darba novērtējumi
1977: Latviešu nacionālās apvienības Kanādā (LNAK) Godaraksts par ilggadēju darbu latviešu skolās. 1991: Ontario valdības balva "Volunteer Service Award".
1992: TLTA Latviešu zināšanu semināra Diploms par ilggadēju skolotājas darbu un rūpēm par pareizas latviešu valodas lietošanu presē.
1993: Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fonda Krišjāņa Barona Prēmija par īpašiem sasniegumiem latviešu valodas kopšanā.

Quotes

"Ar skolotājas darbu Elfrīda Ezera iepazinās jau studiju laikā, kad viņa strādāja kā privātskolotāja. Īstais skolotājas darbs sākās Oldenburgas latviešu ģimnāzijā, kur viņa strādāja par latviešu valodas skolotāju. Vēl audzinot savus bērnus – Andreju un Zani, viņa piecdesmito gadu beigās iesāka mācīt latviešu valodu Toronto latviešu tautas augstskolas (TLTA) ģimnāzijā, ko turpināja divdesmit piecus gadus. Līdztekus strādāja arī Neklātienes (korrespondences) skolā gan kā skolotāja, gan ari kā pārzine. Simtiem viņas audzēkņu tagad atrodami visā pasaulē. Elfrīda Ezera vienmēr stāvēja sardzē par pareizu un daiļu latviešu valodu. Jau iesākto redaktores darbu viņa turpināja arī Toronto. Ilgus gadus strādāja laikraksta "Latvija Amerikā" redakcijā par korrektori. [..] Arī pati rakstīja grāmatu recenzijas un par valodas jautājumiem, rediģēja rakstus un grāmatas."
Mežaks, Jānis. Latviešu skolai, valodai un ģimenei veltīts mūžs. Latvija Amerikā, 2000, 25. marts.

Occupations

Name at birth

Elfrīda Marta Štarka, citviet Starka

Education

–1930
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1930–1941
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Beigusi Filoloģijas un filozofijas fakultātes baltu nodaļu.

Working place

Oldenburga, Vācija
Latviešu valodas skolotāja Rūdolfa Blaumaņa ģimnāzijā bēgļu nometnē Oldenburgā.

Toronto
Strādāja Toronto Latviešu Tautas Augstskolas ģimnāzijā.

Toronto
Vadīja Toronto Latviešu Tautas Augstskolas Neklātienes skolu.

Laikraksts "Tēvija" (1941–1945)
Rīga
Strādāja redakcijā.

Laikraksts "Latvija Amerikā"
Toronto
Strādāja redakcijā.

Žurnāls "Jaunā Gaita"
Toronto
Korektore.

Participation in organisations

Buried

02.03.2000
Toronto
Apbedīta Jorkas kapos.

Awards

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Par īpašiem sasniegumiem latviešu valodas kopšanā.
1993