Aleksandrs Veinbergs

1 picture

24.09.1905 – 23.02.1991

Birth time/place

24.09.1905
Rīga
Dzimis Vidzemes Ārrīgas Pūcīšciemā.

Place/time of death

23.02.1991
Vašingtona

Personal information

Veinbergs Aleksandrs (1905. 24.IX Vidzemes Ārrīgas Pūcīšciemā - 1991. 23.II Vašingtonā, ASV) - mācītājs un rakstnieks.
Dz. galdnieka ģim. Māc. Rīgas 2. vsk., stud. LU Teoloģijas fak. (beidzis 1932). 1933 ordinēts par mācītāju, kalpojis Dundagas draudzē, 1934-40 - Alojas draudzē.
Raksti un sprediķi public. presē no 1930. Literatūrvēst. raksts "Brāļu draudze latviešu daiļlietratūrā" ievietots žurnālā "Ceļš" (1936, 1-5). Izd. rel. rakstu un stāstu krāj. "Skaista mana brāļa sēta" (1937), "Jēzus zem ziedošas ābeles" (1938).
2. pas. kara laikā izceļojis uz Vāciju, Mērbeku. No 1950 ASV, bijis latv. draudzes mācītājs, prāvests Vašingtonā. Draudzes biļetena "Baznīcas Ziņas" (1950-60, 1970-80), Latviešu ev. lut. draudžu apvienības pārvaldes Amerikā izdevuma "Apkārtraksts" red. (1961-67). Sakārtojis "Vašingtonas draudzes vēsturi" (1990), rakstu krāj. "Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes demit gadi 1951-1961" (1962). Izd. svētrunu krāj. "Mēs dzīvojam ticībā" (1972), grām. "Pa Jēzus pēdām" (1979), īsrunas "Kristus vēsts Latvijai" (1985, PBLA Kult. fonda K. Barona prēm. 1987).
D. Daugule

Affinities

Maija Hinkle - Daughter
Maija Veinberga-Hinkle - Daughter

Emigrated

Mērbeka
2. pasaules kara laikā izceļojis uz Vāciju, Mērbeku.

Education

1924
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1932
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējis LU Teoloģijas fakultātē, beidzis 1932. gadā.

Working place

1933
Dundaga
1933. gadā ordinēts par mācītāju, kalpojis Dundagas draudzē.

1934–1940
Aloja
Mācītājs Alojas draudzē.

1950
Vašingtona
Bijis latviešu draudzes mācītājs, prāvests Vašingtonā.

1973
Austrumkrasta vasaras vidusskola
Kveikertauna
Skolotājs.

Residence

1950
Vašingtona
No 1950. gada ASV, Vašingtonā.

Awards

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Pa Jēzus pēdām".
1980

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Kristus vēsts Latvijai".
1987