Aleksandrs Veinbergs

1 bilde

24.09.1905 – 23.02.1991

Dzimšanas laiks/vieta

24.09.1905
Rīga
Dzimis Vidzemes Ārrīgas Pūcīšciemā.

Miršanas laiks/vieta

23.02.1991
Vašingtona

Personiska informācija

Veinbergs Aleksandrs (1905. 24.IX Vidzemes Ārrīgas Pūcīšciemā - 1991. 23.II Vašingtonā, ASV) - mācītājs un rakstnieks.
Dz. galdnieka ģim. Māc. Rīgas 2. vsk., stud. LU Teoloģijas fak. (beidzis 1932). 1933 ordinēts par mācītāju, kalpojis Dundagas draudzē, 1934-40 - Alojas draudzē.
Raksti un sprediķi public. presē no 1930. Literatūrvēst. raksts "Brāļu draudze latviešu daiļlietratūrā" ievietots žurnālā "Ceļš" (1936, 1-5). Izd. rel. rakstu un stāstu krāj. "Skaista mana brāļa sēta" (1937), "Jēzus zem ziedošas ābeles" (1938).
2. pas. kara laikā izceļojis uz Vāciju, Mērbeku. No 1950 ASV, bijis latv. draudzes mācītājs, prāvests Vašingtonā. Draudzes biļetena "Baznīcas Ziņas" (1950-60, 1970-80), Latviešu ev. lut. draudžu apvienības pārvaldes Amerikā izdevuma "Apkārtraksts" red. (1961-67). Sakārtojis "Vašingtonas draudzes vēsturi" (1990), rakstu krāj. "Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes demit gadi 1951-1961" (1962). Izd. svētrunu krāj. "Mēs dzīvojam ticībā" (1972), grām. "Pa Jēzus pēdām" (1979), īsrunas "Kristus vēsts Latvijai" (1985, PBLA Kult. fonda K. Barona prēm. 1987).
D. Daugule

Saiknes

Maija Hinkle - Meita
Maija Veinberga-Hinkle - Meita

Emigrē

Mērbeka
2. pasaules kara laikā izceļojis uz Vāciju, Mērbeku.

Izglītība

1924
Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1932
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējis LU Teoloģijas fakultātē, beidzis 1932. gadā.

Darbavieta

1933
Dundaga
1933. gadā ordinēts par mācītāju, kalpojis Dundagas draudzē.

1934–1940
Aloja
Mācītājs Alojas draudzē.

1950
Vašingtona
Bijis latviešu draudzes mācītājs, prāvests Vašingtonā.

Dzīvesvieta

1950
Vašingtona
No 1950. gada ASV, Vašingtonā.

Apbalvojumi

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Pa Jēzus pēdām".
1980

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Kristus vēsts Latvijai".
1987