Auseklis Zaļinskis

1 picture

12.01.1918 – 07.01.2004

Auseklis Zaļinskis (1918–2004) – literāts, sabiedriskais darbinieks. Rakstījis par sabiedriskiem un literāriem jautājumiem latviešu periodiskajos izdevumos, piedalījies bērnu žurnāla "Mazputniņš" izveidošanā, bijis atbildīgais redaktors. Apkopojis laikmeta liecības par latviešu karagūstekņu likteņiem Otrā pasaules kara laikā grāmatā "Bez ienaida un bailēm" (divos sējumos, 1991, 2005).

Birth time/place

12.01.1918
Dzimis Kārsavas (tagad Malnavas) pagastā Morozovas sādžā Jaunlatgalē.

Place/time of death

07.01.2004
Kalamazū

Personal information

Tēvs – skolotājs Teodors Zaļinskis. Māte – Lizete Zaļinska.
Dzīvesbiedre Ilze Šīmane.

Professional activity

Darbojies žurnālistikā, literāra gaitas sācis žurnāla "Students" redakcijā; vēlāk ASV – arī skolu sistēmā. Trimdā publicējis rakstus par sabiedriskiem un literāriem jautājumiem trimdas preses izdevumos – laikrakstos "Laiks", "Latvija Vācijā", "Latvija Amerikā", "Austrālijas Latvietis", žurnālos "Jaunā Gaita", "Treji Vārti", "Daugavas Vanagu Mēnešraksts".
Mākslinieciskā darbībaCēdelgemas gūstekņu nometnē Beļģijā izveidojis varietē grupu "Gājputni", darbojies tajā un sacerējis tekstus vairākām dziesmām, to vidū "Tur Cēdelgemā, draugs".
Vienas no iemīļotākajām bijušo leģionāru dziesmām – "Kad tev reiz pēc gadiem atkal labi ies, / Mēnešus aiz drātīm smaidot atceries!" vārdu autors.
1. tenors. Dziedājis jauktajā korī "Dziesmu vairogs", Kalamazū vīru korī un Kalamazū Daugavas Vanagu dziedoņu ansamblī "Piltenes prāģeri".

Sastādītās grāmatas un tulkojumi1955: tulkojis igauņu autora Roberta Raida romānu par Baigo gadu Igaunijā "Kad krievi nāk".

1991, 2005: sastādījis latviešu leģionāru, karagūstekņu atmiņu, dienasgrāmatu, mutvārdu liecību krājumu 2 daļās "Bez ienaida un bailēm" (1. daļa 1991, 2. daļa 2005).
Sastādījis Kalamazū DVA jubilejas izdevumus tās desmit gadu, 25 gadu un 45 gadu darbības atcerēm.
Atzinības1997: par darbošanos DV organizācijā saņēmis DV ASV valdes Goda rakstu.

Affinities

Education

–1936
Jelgavas Vācu valsts ģimnāzija
Jelgava
Beidzis ģimnāzijas humanitāro nodaļu.

Teteles pamatskola
Tetele
Pirmie literārie īsdarbiņi, kas iesūtīti un publicēti 1927. gadā žurnālā "Jaunais Cīrulītis", tapuši, mācoties pamatskolā.

1936–1942
University of Latvia
Nepabeigtas studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: tieslietas.

1947–1948
Baltijas Universitāte
Pinneberga

1954–1956
"Daugavas Vanagu Mēnešraksts"
Redaktors.

Working place

Mērbekas latviešu teātris
Mērbeka
Teātra administrators.

"Daugavas Vanagu Mēnešraksts", redaktors

1936–1939
Students
Žurnālists, strādājis žurnāla "Students" redakcijā

1957–1984
Pēc pārcelšanās uz ASV strādājis Kalamazū skolu sistēmā līdz pat aiziešanai pensijā.

1958–1959
Žurnāls "Mazputniņš"
Piedalījies latviešu bērnu žurnāla "Mazputniņš" veidošanā, bijis tā atbildīgais redaktors

Detention

Zedelgema
Pēc Otrā pasaules kara nokļuvis gūstekņu nometnē.

Participation in organisations

Akadēmiskā vienība Austrums
Biedrs.

Kalamazū
Kalamazū Latviešu biedrības biedrs.

Latviešu preses biedrība
Amerikas Savienotās Valstis

Kalamazū
Kalamazū latviešu evaņģēliski luteriskās Apvienotās draudzes loceklis

Daugavas Vanagi
Viens no organizācijas Daugavas Vanagi dibinātājiem, biedrs. 1953: darbojies Augustdorfas DV nodaļas vadītājs. 1956: Rietumvācijas DV zemes valdes loceklis. 20. gs. 80. gadi: septiņus gadus bijis DV ASV valdes kultūras nozares referents. Par aktīvu darbību organizācijā saņēmis Daugavas Vanagu zelta nozīmi.

1953–1957
Latviešu Centrālās komitejas Vācijā referents

1980–1989
20. gs. 80. gados bijis PBLA un ASV Kultūras fonda preses nozares referents

Residence

1920
Jelgava
Agrā bērnībā pārcēlies uz Jelgavu

1946
Mērbeka
Dzīvojis Mērbekas bēgļu nometnē

1950
Piecdesmito gadu sākumā ar ģimeni pārcēlies uz Augustdorfas bēgļu nometni pie Detmoldas.

1957
Kalamazū
Pārcēlies uz ASV

Service

29.02.1940
Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pulks

04.1944
Mobilizēts latviešu leģionā, 15. divīzijā.Otrā pasaules kara beigas piedzīvoja Dānijā.

Buried

2007
Pārpelnots, 2007. gadā apbedīts Vērpju kapos.

Awards

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par ilggadēju un veiksmīgu darbu, publicējot rakstus par sabiedriskiem un literāriem tematiem trimdas izdevumos.
Preses nozare
1996