Ilze Liepiņa

1 picture


Place/time of death


Birth time/place

19.07.1929
Rīga

Personal information

Dzimusi medicīnas doktora ģimenē.
Četru gadu vecumā apguvusi lasītprasmi, vecākiem bijusi plaša bibliotēka. Pie mājskolotājas apguvusi Vācu un franču valodu.

Precējusies ar gleznotāju Arnoldu Šīmani (1913-1972), ar Andri Lambertu (dzimis 1922).
Meita - Iriss (dzimusi 1951; precējusies Blaine), gleznotāja; dēls Gundars Artūrs (dzimis 1959).

Professional activity

Atzinusi, ka sākusi rakstīt agri. Pirmais dzejolis "Inci, Minci, kur tu iesi, Vai pēc pelēm, žurkām skriesi?" uzrakstīts 5 gadu vecumā. Dzeju rakstījusi Rīgā, Vācijā un Amerikā. Vistuvāk izjutusi dabu, vasaru - savu dzimšanas laiku.

Literārā darbība

1965: pirmās dzejoļu publikācijas - Kanādas latviešu laikrakstā"Latvija Amerikā".
Kopš 20. gs. 60. otras puses piedalās literāros sarīkojumos.
1972: informācija, ka gatavo pirmo dzejas krājumu.

Dzejas krājumi

1981: "Brīnums".
1992: "Sapnis".

Pedagoģiskā darbība

1951-1976: sekretāre un skolotāja K. Barona latviešu skolā.

Darbība žurnālistikā

1968-1976: laikraksta "Latvija Amerikā" Čikāgas redakcijas vadītāja.
1976: biļetena "Čikāgas Ziņas" redaktore.
1980: valodnieku žurnāla "Vēstis"redaktore.

Sabiedriskā darbība

Kopš 1962: Darbojusies rakstnieka Jāņa Veseļa piemiņas fonda organizācijas komitejā, vēlāk fonds valdē.
1964-1968
: sekretāre Amerikas latviešu skolotāju biedrībā.
1951-1972: Čikāgas latv. evaņģēliski luteriskās Sv. Jāņa draudzes padomē un dāmu komitejā.
1973: Amerikas latviešu tautasdeju apvienībā.
1956-1959: režisore Čikāgas latviešu jaunatnes teātra studijā.
1952-1984: Čikāgas koklētāja ansambļa "Beverīna" vadītāja, pianiste tautas deju grupā "Dzelmieši".
1974-1975: ērģelniece Čikāgas ev. lut. Ciānas draudzē.
Darbojusies kā režisore Otto Krolla Teātra studijas bērnu kopā Čikāgā.

1956
: iestudējusi Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnavas" Elgas Kores-Krūmiņas dramatizējumā.
1957: iestudējusi Kārļa Ķezbera "Usmas zēnu dēkas" autora dramatizējumā.
1957: iestudējusi ar Čikāgas latviešu skolas bērniem Lidijas Pērļupes viencēlienu "Ziemas svētku sainis".
1961: iestudējusi latviešu tautas pasaku "Skopulis un stiprais puisis" Noras Valters dramatizējumā.

Quotes

"Kā Ilze Šīmane viņa bijusi laikraksta Latvija Amerika Čikāgas redaktore un līdzīgi pienākumi bijuši Čikāgas Ziņas un Čikāgas latviešu valodas pulciņa izdevumā Vēstis. Viņa bijusi Čikāgas kokļu ansambļa "Beverīna" vadītāja, pianiste Čikāgas latviešu tautas deju kopā "Dzelmieši", ērģelniece Čikāgas latviešu ev.lut. Ciānas draudze un darbojusies dažādās organizācijas. Apvienojot pieredzi literatūrā, žurnālistikā un mūzikā, izveidojies dzejnieces talants. "

Irbe, Viktors. Brīvā Latvija, 1992, 21. dec.

Affinities

Arnolds Šīmanis - Ex-husband
Auseklis Zaļinskis - Husband

Name at birth

Liepiņa

Additional names

Šīmane,Lamberte

Education

Rīga City 1st Primary School
Rīga
Beigusi Rīgas pilsētas Valža Zālīša 1. pamatskolu.

Rīgas pilsētas 3. ģimnāzija
Rīga
Skolotājs bija Kārlis Kārkliņš.

Neiminstere
Beigusi Teodora Štorma vārdā nosaukto meiteņu liceju.

Neištate
Beigusi latviešu ģimnāziju.

1952–1956
College of Business, Illinois State University
Normala

Working place

Čikāga
Strādāju par skolotāju Krišjāņa Barona latviešu skolā Čikāgā.

11.1968
Laikraksts "Latvija Amerikā"
Toronto
Čikāgas redaktore.

1976
Kopš 1976: viena no mēnešizdevuma "Čikāgas Ziņas" redaktorēm.

Participation in organisations

Latviešu preses biedrība
Čikāga
Darbojusies Čikāgas-Milvoku kopā, tās valdē.

Residence

1944–1951
Vācija

Emigrated

1951
Čikāga