Neištates Latviešu ģimnāzija

1948. gada rudenī saskaņā ar militāro iestāžu rīkojumu viena no Šlēzvigas-Holšteinas un Hamburgas apgabala baltiešu ģimnāzijām bija jāiekārto Neištatē. Šajā ģimnāzija mācības turpināja daļa slēgtās Lībekas Latviešu ģimnāzijas skolēnu, kā arī darbu - skolotāji.

Bez kopīgā skolas direktora katrai tautībai ir savs pedagoģiskais direktors, kas atbildīgs par savas tautības nodalās mācības gaitu un internāta audzināšanu. Latviešu nodaļas direktors ir mācītājs A. Briedis.

Mācības uzsākot, lietuviešiem bija 75, bet latviešiem tikai 45 audzēkņu, kaut gan vietu skaits nav ierobežots. Internāta vajadzībām pat rezervēta atsevišķa māja. Lielāko audzēkņu skaitu ģimnāzijai veidoja skolēnino Eitīnas, Grosenbrodes un Neištates latviešu bēgļu nometnēm.
Skolas organizēšanas laikā un mācības uzsākot, to vairākkārt apmeklējuši Ķīles un Libekas augstāko angļu militāro iestāžu vadītāji, lielā mērā atbalstot mācības iestādi.