Jūlijs Celmiņš

4 pictures
Roles: writer

21.07.1912 – 16.02.1989

Jūlijs Celmiņš (1912–1989) – literāts. Dzejoļi apkopoti krājumā "Domāju tā" (1985, Latvijā 1994). Rakstījis arī amerikāņu un latviešu presē gan apceres, gan lasītāju vēstules. Bijis žurnāla "Treji Vārti" līdzstrādnieks. Spēlējis teātri, lasījis referātus, arī par praktiskās dzīves jautājumiem.

Birth time/place

21.07.1912
Vijciems
Dzimis Vijciema pagastā, "Paukulītēs", saimnieka Jēkaba Celmiņa un Annas Celmiņas (dzimusi Spunde) ģimenē.Kristīts Trikātas ev.-lut. draudzē.

Place/time of death

16.02.1989
Mičigana

Personal information

Dzimis lauksaimnieka ģimenē.

1944: oktobrī devies bēgļu gaitās uz Vāciju.
1978: pensionējies.

Professional activity

Literārā darbībaKopš 1975: publicēti darbi periodikā (dzejolis "Symbiosis" angļu valodā).
Dzejoļus publicējis žurnālā "Treji Vārti", žurnālā "Universitas" un amerikāņu žurnālā "Accent", žurnālā "Treji Vārti" ar pseidonīmu Bijciemiešu Jēkaups–arī humoristiskus stāstiņus.

Dzejoļi apkopoti krājumā "Domāju tā" (1985, Latvijā 1994).
Rakstījis arī amerikāņu un latviešu presē gan apceres, gan lasītāju vēstules. Bijis žurnāla "Treji Vārti" līdzstrādnieks.
Spēlējis teātri, lasījis referātus, arī par praktiskās dzīves jautājumiem.

Grand Rapidu latviešu skautu padomes loceklis, Korporāciju kopas sekretārs un priekšnieks, piedalījies literātu kopas un pensionāru biedrības aktivitātēs un citās organizācijās.

Quotes

Par dzejas krājumu "Domāju tā" (1985)"Grāmatas saturs, mākslinieciskais, grafiskais ietērps (celms un dzejnieka ģīmetne), simbolizē un rāda, ka Jūlijs Celmiņš ar visu sirdi, domām un jūtām pieder Latvijai, ir un paliek zemnieka dēls. [..] Būdams zemnieka dēls, bērnību pavadījis tēva mājās, Jūlijs Celmiņš nevar aizmirst ne cīruļa dziesmu, ne vēja gaudošanu labības rugājos. [..] Par vērtīgo dziļa satura grāmatu priecāsimies katrs, kam patīk nopietna, īpatnēja dzeja".
Alka-Gaigala, Elza. Jūlija Celmiņa – Domāju tā. Treji Vārti, Nr.107 (01.09.1985)

Affinities

Aleksandrs Pelēcis - Study mate
Edgars Andersons - Study mate
Ilmārs Bastjānis - Study mate
Kārlis Zvejnieks - Schoolmate
Latvija Kuršinska - Study mate
Mirdza Timma - Study mate
Rūta Ezeriņa - Study mate
Valts Grēviņš - Study mate

Occupations

Name at birth

Jūlijs Jēkabs Celmiņš

Pseudonym

Bijciemiešu Jēkaups, Ņirgas Kumpelis

Education

Burtnieku pagastskola

Valmieras Valsts vidusskola
Leona Paegles iela 40, Valmiera

Smiltenes lauksaimniecības skola
Smiltene

Grandrepidsa
Beidzis Akvainas koledžu ar B. A. filozofijā un valodās.

–1939
Rīga
Beidzis Izglītības ministrijas eksternu pārbaudījumu kursus.

Rīga
Mācījies Latvijas Tautas augstskolas abitūrijas kursos.

1939–1943
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studēja Filoloģijas un filozofijas fakultāte, 1940: rudenī turpināja studijas ģermāņu filoloģijā. jo padomju gadā fakultātē daudzas studiju programmas tika slēgtas.

Working place

Latvijas Lauksaimniecības kamera
Rīga
Strādājis lopkopības dārzniecības-biškopības nozarē.

Eslingene pie Nekāras
Eslingenes nometnes darba daļas vadītājs.

Vācija
UNRRA un IRO virsnieks.

Amerikas Savienotās Valstis
Strādājis par skolotāju amerikāņu vidusskolā.

Amerikas Savienotās Valstis
Ierēdnis ceļu pārvaldes dienestā.

Žurnāls "Treji Vārti" (1967–2011)
Īstlansinga, Mičigana, ASV
Redakcijas loceklis.

1941
Rīga
Strādāja "Rīgas Apģērbā" par uzņēmuma tehniskā vadītāja palīgu.

Service

1934–1936
Latvian Army
Dienējis Valkas apriņķī.

Residence

1941–1944
Tallinas iela, Rīga
Dzīvoja Tallinas ielā 74-4.

Buried

Glendeila
Apbedīts Forest Lawn kapsētā.