Žurnāls "Treji Vārti" (1967–2011)

Žurnāls literatūrai, Baltijas tautu kultūrai, jaunatnei un nākotnei. Tika izdots no 1967. līdz 2011. gadam. Žurnāls iznāca 6 reizes gadā.

Sākot ar 82. numuru, tika veidots sava veida pielikums ar nosaukumu "Jaunie Zvani", kurā savus pirmos literāros darbus publicēja virkne jauno autoru, tostarp Sniedze Ruņģe, Zinta Aistara, Guntis Šmidchens, Lauma Cenne, Ingrīda Cāzere un citi.

Tajā publicēti latviešu autoru daiļliteratūras darbi, kā arī lietuviešu un igauņu autoru darbu tulkojumi. Lasāmas arī apceres par mākslu, mūziku, spilgtām personībām un grāmatu recenzijas. arī raksti par reliģiskiem, filozofiskiem un citiem jautājumiem.

Jau 1967. gada 6. numurā publicēti padomju Latvija autoru darbi, to vidū Māris Čaklais, Laimonis Purs, Mārtiņš Kalndruva, Alberts Bels, Miervaldis Birze.

Redaktori gadu gaitā mainījās, uzsākot savu darbību, redaktors bija Alberts Birnbaums, redakcijas sastāvs: Zariņu Jānis, Ansis Karps, Ojārs Jēgens Ella Andersone (līdz 1979) un Eduards Avots. Tehniskais redaktors Ojārs Jēgens.

1973. gadā par galveno redaktori kļuva Maiga V. Aserīte (līdz 1975), vēlākos gados Viktors Irbe (1975-1980), Nikodēms Bojārs (no 76. numura 1980. gadā līdz 138. numuram 1990. gadā), Julieta Rumberga, par redaktoriem strādājuši Roberts Apenītis, Edgars Andersons (līdz 130. numura, 1989), Alberts Eglītis (Eiropas pārstāvis), Valija Ruņģe (sākot ar 121. numuru, 1988), Arnis Skujiņš (no 142. numura 1991. gadā Austrālijas redaktors), Atis Skalbergs (no 148. numura 1992. gadā Latvijas redaktors).

Žurnāla izdevējs un administrators Roberts Krūklītis.

Žurnālu papildināja Eduarda Keiša, Reiņa Birzgaļa, Arņa Skujiņa karikatūras.