Julieta Rumberga

1 picture

1926 – 17.04.2017

Julieta Rumberga (1926-2017) - ilggadēja latviešu sabiedriskā un kultūras darbiniece Amerikas Savienotajās Valstīs, skolotāja un žurnāla "Treji Vārti" redaktore un izdevēja. Ieguvusi augstāko izglītību tēlotājā mākslā un mākslas vēsturē. Raksti, recenzijas, atmiņu stāstījumi un intervijas iespiesti "Laikā", "Trejos Vārtos" , "Jaunajā Gaitā", "Latvija Amerikā", "Žurnālā", "ALAs Žurnālā" un citviet.

Birth time/place

1926
Gostiņi

Place/time of death

17.04.2017
Grandrepidsa

Personal information

Dzimusi Voldemāra (miris 1934. gadā) un Zinaīdas Ogriņu (1894-1980) septiņu bērnu ģimenē, agri zaudējusi tēvu.
Brāļi Nikolajs Ogriņš, Voldemārs Ogriņš, Brunis Ogriņš, Ēriks Ogriņš, Sigurds Ogriņš un māsa Hilda Ogriņa (precējusies Stucka).

1944: kā gaisa spēku izpalīdze nonākusi Vācijā.
Vēlāk izceļoja uz ASV, dzīvoja vidienē.
ASV apprecējās ar Augustu Rumbergu.

Kopš 1976: viesojās Latvijā.
Paticis ceļot: Tobago-Trinidadas salā, divas reizes arī Romā, pa reizei Grieķijā, Šveicē, atpakaļ Vācijā, Izraēlā, Ēģiptē, Spānijā, Gibraltārā un Marokā.

Professional activity

Literārā, sabiedriskā, pedagoģiskā darbība

Grand Rapidu Pensionāru biedrība
Grand Rapidu Daugavas Vanagu apvienības kultūras nozares vadītāja
Grand Rapidu Latviešu biedrības Goda biedre
Grand Rapidu vienības draudze dāmu komitejas priekšniece
Grand Rapidu Latviešu biedrības kultūras nozares vadītāja
jauniešu pulciņa "Pērse" vadītāja.
Grand Rapidu Literārās kopas vadītāja, Teātra kopas vadītāja, Vienības ev.-lut. draudzes latviešu skolas skolotāja.
Skolotāja Gaŗezerā bērnu nometnē un Vasaras vidusskolā
Vadījusi literāro ievirzi Gaŗezerā 3x3 nometnē
Pārstāvējusi Grand Rapidu akadēmisko kopu ALA kongresos un vienu gadu kalpojusi arī kā ALA valdes sekretāre

Raksti, recenzijas, atmiņu stāstījumi un intervijas iespiesti "Laikā", "Trejos Vārtos" , "Jaunajā Gaitā", "Latvija Amerikā", "Žurnālā", "ALAs Žurnālā" un citviet.

Quotes

Julieta Rumberga par sevi

"Ja vide ietekmē cilvēku (jo sevišķi bērnībā un jaunības gados), tad ir svarīgi, ka kaut ko pastāstu par savu dzimto vietu. Tā ir Gostiņi. [..] Domājot par bērnību, vispirms jādomā par Aivieksti, kā tā ietek Daugavā, kā plosti pavasaros lokās cauri Grūbes krācēm, kas pieredzējušu plostnieku vadībā nesalauzti iešūpojas plašajos Daugavas ūdeņos. [..] Un tad ledus iešana pavasaros! Tā tik meistarīgi notēlota "Staburaga bērnos". Kāds būtu mans stāsts? Es ar saviem brāļiem un brālēniem izmantoju Šo vareno ledus kustību izpriecu braucieniem no Gostiņiem uz Pļaviņām. Bet vasarās Aiviekste kļuva tik sekla, ka varēja tai pār brist un nonākt Grīvas kapos, kur mūža miegā atdusas mans tēvs. Viņš nomira, kad biju astoņus gadus veca. Un tad iepazinu nabadzību, atstumtību un arī ganītes darbu, lai ziemā nepietrūktu ko ēst un ģērbties. Vecākiem mēs bijām septiņi bērni - divas māsas un pieci brāļi. Mana tēva māsas dzimtā arī bija pieci brāļi un divas māsas. Tā uzaugu, vairāk rotaļājoties ar zēniem nekā meitenēm. [..] Kad beidzu Gostiņu pamatskolu, gāju Pļaviņu ģimnāzijā. Pavasaros un rudeņos varēju četri kilometri garo ceļu līdz skolai staigāt gar Daugavas krastu, jo Pļaviņu ģimnāzija bija pašā Daugavas krastā. [..] Latviju atstājot, man jau bija septiņpadsmit gadu, un es biju beigusi Pļaviņu ģimnāzijas trešo klasi. lepeldēju pasaules ūdeņos, izaugusi ar mazpilsētnieces dzīves ziņu. Vācijā pabeidzu vidusskolu, pēc tam,
kad biju pēdējā kara gadā kalpojusi Vācijas gaisa spēku izpalīgos. Hanavas latv. vidusskolu beidzu 1947. gadā."
Rumberga, Julieta stāsta par sevi. LARA'S Lapa (Latviešu Rakstnieku Apvienība), Nr.39 (01.10.1986)

Name at birth

Ogriņa

Pseudonym

Gostiņu Jetuks

Education

Gostiņu pamatskola
Gostiņi

Pļaviņu ģimnāzija
Pļaviņas

–1947
Hānavas latviešu ģimnāzija
Hānava

Grandrepidsa
Vakaros mācījusies glezniecību un mākslas vēsturi Grand Rapidu Aquinas koledžā.

1965–1966
Gaŗezera vasaras vidusskola
Mičigana
Beigusi divgadīgo apmācības kursu.

Working place

Apgāds "Gauja"
Īstlansinga, Mičigana, ASV

Žurnāls "Treji Vārti" (1967–2011)
Īstlansinga, Mičigana, ASV
Literārās nodaļas redaktore.

Travelled

Tobago

Trinidada

Spānija

Maroka

Izraēla

Ēģipte

Grieķija

Šveice

Vācija

Itālija

Gibraltārs

Somija

Igaunija

Participation in organisations

Grandrepidsa
Grand valley artists biedre.

Residence

1926–1944
Gostiņi

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 2009. gada 30. marta lēmumu. Ordenis pasniegts 2009. gada 6. oktobrī ASV, Grand Rapidos.
IV šķira
2009