Viktors Irbe

2 pictures

22.03.1922 – 07.03.2005

Viktors Irbe (1922–2005) – žurnālists, redaktors, sabiedrisks darbinieks. Rakstījis par latviešu presi, publicējis dažādus apskatus, pārskatus, ceļojumu piezīmes un recenzijas latviešu trimdas periodikā, galvenokārt laikrakstā "Latvija Amerikā". Publicējis arī atmiņu tēlojumus.

Birth time/place

22.03.1922
Rūjiena

Place/time of death

07.03.2005
Ņujorka

Personal information


Professional activity

1960: pirmā publikācija "Modernie latviešu vikingi" laikrakstā "Latvija" 10. septembrī.

Quotes

Par Viktora Irbes darbību"Viņš izauga bez žurnālistu skolām un semināriem. Pašmācības ceļā vēroja, kā citi apraksta notikumus un no tiem mācījās, līdz izauga par pazīstamu žurnālistu-redaktoru. [..] V. Irbem piemīt izcilas dāvanas – ātri orientēties, loģiski uzrakstīt vēroto un dzirdēto. Šo rindiņu autors ir bijis liecinieks, kad pēc kādas lielākas sanāksmes, kad citi atvelk elpu, Irbe savā mašīnā sācis klabināt rakstāmmašīnu un pēc nedaudz minūtēm no tās varēja izvilkt gatavu ziņojumu, kāds ir noderīgs avīzei. Protams, Viktoram palīdzējusi viņa labā akadēmiskā izglītība, ko bija jau sācis Rīgā, tad Ķīlē un vēlāk Ņujorkā. Viņš ir speciālists elektrisko skaitļotāju analizē un kopš 1970. gada strādā pie Kolumbijas universitātes, kas viņam nodrošina dzīves iztiku. Sešdesmitajos gados, kad latviešu dzīve Ņujorkā sita augstu vilni, Viktors ar visu krūti metās sabiedriskā darbā. Tie bija skaisti gadi, kad visur plauka latviešu kolonijas un kad mēs paši vēl bijām jauni. Viktors Irbe bijis dažādos amatos Ņujorkas ev. lut. draudzē, bet savu lielāko lomu veica Latviešu Preses biedrībā. No 1967.–74. g. bija LPB priekšnieks, kad biedrība piedzīvoja savus ziedu laikus. Noorganizēja divus preses un literātu kongresus, kas notika Katskiļos pie Ņujorkas, izdeva LPB piemiņas markas, Brīvo Vārdu, izkārtoja izlozes globālā apmērā un rakstu krājumu Raksti pie Latvijas Amerikā. Noorganizēja Ērika Raistera fondu, kas vēl tagad darbojas. Cilvēkam, kas mīl darbu, tā arī nekad netrūkst. No 1970.–75.g. viņš ir DV Mēnešraksta un no 1976.–80.g. Treji Vārti redaktors. PBLA viņa darbu novērtējusi, 1980. gadā pasniedzot goda balvu žurnālistikā."
Akmentiņš, Osvalds. Redaktora Viktora Irbes darba gadi. Latvija Amerikā, 1986, 26. apr.

Pseudonym

Bebers, Ezītis

Education

–1941
Rūjienas ģimnāzija
Rīgas iela 30, Rūjiena
Beidzis mācības. Tolaik Rūjienas Valsts ģimnāzija.

–1964
Ņujorka
Beidza International Data Processing Institute Ņujorkā.

1942–1943
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Ķīmijas fakultātē; studiju virziens: farmācija un bakterioloģija.

1946
Ķelne
Uzsācis studijas Ķelnes Universitātē, tomēr studijas nebeidza.

Working place

Amerikas Savienotās Valstis
Strādāja zobārstniecības laboratorijā.

Columbia University of the City of New York
Ņujorka
Darbs ar datoriem.

Amerikas Savienotās Valstis
"Continental Baking Co" programmētājs.

1961
Laikraksts "Latvija Amerikā"
Laikraksta Ņujorkas redaktors.

1970–1975
"Daugavas Vanagu Mēnešraksts"
Redaktors.

1976–1980
Žurnāls "Treji Vārti" (1967–2011)
Īstlansinga, Mičigana, ASV
Rediģēja žurnālu.

Participation in organisations

Latviešu preses biedrība
Darbojies Centrālajā valdē, bijis priekšsēdis,

Latvijas PEN klubs

Daugavas Vanagi
Darbojās DV Ņujorkas valdē.

Service

1943
Latvian Legion
Iesaukts, tiek pārtrauktas studijas Latvijas Universitātē.

Emigrated

06.1944
Latvian Legion
Vācija
Ar sanitāro rotu nonāk Vācijā.

Detention

1945
Austrumfrīzija
Angļu gūstā nometnē līdz 1945. gada novembrim.

Buried

10.03.2005
Vestčesteras kapsēta
Apbedīts Vestčesteras Frenklina kapsētā.

Awards

PBLA Kultūras fonda Goda balva
Par darbu žurnālistikā
1980