PBLA Kultūras fonda Goda balva

PBLA Kultūras fonda uzdevums ir atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi un godalgot izcilus latviešu kultūras sasniegumus un darbiniekus, kā arī veicināt nacionālo pastāvēšanu, atbalstot skolas un latvisko audzināšanu. Par PBLA Kultūras fonda godalgas kandidātiem izvirzāmi ārpus Latvijas dzīvojoši, panākumiem bagāti latviešu autori, mākslinieki, komponisti, kultūras, izglītības un jaunatnes darbinieki, kā arī cittautieši, kuri veicina latviešu kultūras atpazīstamību ārpus Latvijas. Atsevišķos gadījumos kandidāti var arī būt Latvijā dzīvojošas personas par to īpašu ieguldījumu latviešu diasporas kultūras dzīvē. Tāpat PBLA KF godalgas tiek piešķirtas arī par zinātniskiem darbiem, daiļliteratūras un preses publikācijām, tēlotājmākslas darbiem, daiļamatniecības un lietišķās mākslas darbiem, kā arī veikumiem skaņu, teātra un deju mākslā, skolu un jaunatnes audzināšanas darbā.

PBLA Kultūras fonds piešķir apbalvojumus četrās kategorijās. Visaugstākais apbalvojums ir PBLA Kultūras fonda Goda balva un Goda diploms, kas ir vienlīdzīgas pirmās pakāpes godalgas. Vienīgi Goda balvas laureāti bez goda raksta saņem arī naudas balvu 00 apmērā. Tāpat PBLA KF valde, vadoties pēc iesūtītajiem pieteikumiem, lemj par Kr. Barona prēmijas (00) un Atzinības rakstu piešķiršanu. Godalgu pieteikumi jāiesūta attiecīgās nozares vadītājam, sniedzot rakstisku pamatojumu par šī kandidāta sasniegumiem un pievienojot trīs atsauksmes vēstules. PBLA KF noteikumi paredz, ka viena autora darbus vai veikumus tajā pašā nozarē var godalgot ne agrāk kā pēc trim (3) gadiem, bet otru balvu citā nozarē var piešķirt ne ātrāk kā pēc diviem (2) gadiem.

Avots: http://www.pbla.lv/kulturas-fonds/

Category

Apbalvojumi trimdā (1945–1991)

Persons

Zigrīda Daškevica
2005

Velta Sniķere
Balva piešķirta par izlasi "Pietuvoties vārdiem".
2004

Indra Gubiņa
Par dzejas krājumu "Dīvaina spēle"
1999

Tadeušs Puisāns
Saņēmis Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda goda balvu humanitārās zinātnēs.
1999

Margita Gūtmane
Balva piešķirta par grāmatu "Vēstules mātei".
1998

Dzintars Sodums
Prēmija piešķirta par daļēji autobiogrāfisko romānu "Jauni trimdā".
1997

Jānis Krēsliņš
Balva piešķirta par izcilu un ilggadēju darbu humanitārajās zinātnēs.
1997

Ignats Blaževičs
Prēmija piešķirta par ilggadīgu un nacionālpolitiski nozīmīgu darbu žurnālistikā.
1995

Aina Zemdega
Prēmija piešķirta par romānu "Maruta".
1995

Indra Gubiņa
Prēmija piešķirta par romānu "Vai slīdēja mākonis?".
1994

Works

Pietuvoties vārdiem
Balva piešķirta par izlasi "Pietuvoties vārdiem".
2004

Dīvaina spēle
Par dzejas krājumu "Dīvaina spēle"
1999

Vēstules mātei
Balva piešķirta par grāmatu "Vēstules mātei".
1998

Jauni trimdā
Prēmija piešķirta par daļēji autobiogrāfisko romānu "Jauni trimdā".
1997

Maruta
Prēmija piešķirta par romānu "Maruta".
1995

Vai slīdēja mākonis
Prēmija piešķirta par romānu "Vai slīdēja mākonis?".
1994