Arnolds Šmits

1 picture
Roles: journalist

14.03.1909 – 1978

Arnolds Šmits (1909–1978) – sporta žurnālists. Kopā ar Vili Čiku sarakstījis sportam veltītas grāmatas "Sporta Latvija" (1955), "Sporta smaids" (1961), "Zelts, sudrabs, bronza" (1963), "Neaizmirstami sporta brīži un zvaigznes" (1966). 1988. gadā izdota Arnolda Šmita piemiņas grāmata "Ar žurnālista bloku".

Birth time/place

14.03.1909
Rīga

Place/time of death

1978
Filipa sala

Personal information

Vasarās dzīvojis Lēdurgā.
Arnolda Šmita vectēva brāļi Reinis un Matīss Kaudzītes.

Otrā pasaules kara beigās bēgļu gaitās nonāca Vācijā, vēlāk izceļoja uz Austrāliju.

Professional activity

DARBĪBA ŽURNĀLISTIKĀ

Braucot vasarās uz Lēdurgu,vienmēr līdzi bijusi arī futbola bumba. Skolā patikuši arī citi sporta veidi - aizrāvies ar vieglatlētiku, spēlējis basketbolu. Izcēlies ar labiem domrakstiem.

1927: pirmais sacerējums par sporta tematiku nodrukāts Liepājā izdotajā žurnālā "Mūsu Sports".

Žurnālista karjeru sāka 20. gs. 30. gadu sākumā ar rakstiem izdevumā "Sporta Pasaule".
Bēgļu gados Vācijā strādāja laikrakstos "Latviešu Vēstnesis", "Latvija", "Latvju Sports".

Dzīvojot Austrālijā, iestājās Latviešu sporta un fiziskās audzināšanas padomē, organizēja latviešu sporta dzīvi, daudz rakstīja. Bija laikraksta "Austrālijas Latvietis" sporta nodaļas vadītājs.
Vēlāk kļuvapar izdevumu "Laiks", "Trimdas Sports", "Universitas" un citu laikrakstu korespondentu.

Kopā ar Vili Čikusarakstījis sportam veltītas grāmatas "Sporta Latvija", "Sporta smaids", "Zelts, sudrabs, bronza", "Neaizmirstami sporta brīži un zvaigznes".

1988: “Selonijas" Sidnejas kopa izdeva Arnolda Šmita piemiņas grāmatu "Ar žurnālista bloku". Izdevēju kolēģijā ir Jānis Dušelis, Vidvūds Koškins, Bruno Meiers un Guntars Saiva.

Quotes

PAR ARNOLDA ŠMITA PROFESIONĀLO DARBĪBU

"Savā redaktora darbā viņš bija rosīgs. Allaž viņš atrada tematus rakstiem, kā arī aktualitātes ziņojumiem. Par to varam pārliecināties arī šinī U! nr. Viņam nekadnekas nebija jāatgādina. Kā darbā rūdīts žurnālists un redaktors viņš bija akurāts. Tikpat slavējama bija viņa materiālu vākšanas prasme, izdomu spēja un notikumu interpretācijas māksla. Bez tam, viņš prata dzīvi, pat intriģējoši rakstīt. Citiem vārdiem, viņam bija avīžnieka ķēriens."

Šilde, Ādolfs. U! redaktors Arnolds Šmits. Universitas, Nr.42 (01.10.1978)

Affinities

Reinis Kaudzīte - Relative

Occupations

Pseudonym

Jēkabs Kalējs

Participation in organisations

Austrālija
Jāņa Daliņa piemiņas fonda loceklis.

Studentu korporācija "Selonija"

Working place

1927
Rīga
Laikraksta "Sporta Pasaule" līdzstrādnieks.

1934–1938
Rīga
Kopā ar Nikolaju Seglenieku izdeva sporta žurnālu "Starts".

1936–1940
Rīga
Kopā ar Nikolaju Seglenieku izdevuma "Šaha Māksla" izdevējs.

1946–1949
Laikraksts "Latvija" (1946–1986)
Gincburga
Sporta nodaļas redaktors.

1949–1976
Newspaper Australian Latvian
Melburna
Līdzstrādnieks.

1970–1978
Žurnāls "Universitas" (1954–2007)
Viens no redaktoriem.

Emigrated

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

1949
Austrālija
Izceļoja uz Austrāliju.