Žurnāls "Universitas" (1954–2007)

Žurnāla darbību atjaunoja trimdā. 1. numurs iznāca 1954. gada rudenī.

Gadu gaitā ir mainījušies redaktori un žurnāla izdošanas vieta; izdevumam bija savi pārstāvji dažādās zemēs.

Sākuma gados: galvenais redaktors Ādolfs Šilde; galvenā redaktora vietnieks Elmārs Rozītis, redaktori: Nora Klīve (ASV), Viktors Upeslācis (Kanādā),Valentīns Šīrants (Austrālijā), Vilis Skultāns (Anglijā), Konstantīns Ozoliņš (Zviedrijā).