Paulīne Zalāne

5 pictures

21.08.1931 – 06.05.2016

Paulīne Zalāne (1931–2016) – dzejniece. Publicējusi rakstus par latviešu folkloras un tās izpētes jautājumiem, par latviešu valodu, tās rakstu valodas formām, to vēsturi, vietu un nozīmi citu valodu saimē, literatūrvēsturiskus apcerējumus. 1999. gadā izdots dzejas krājums "Cilvēka ceļš" (2002. gadā atkārtots un papildināts izdevums).

Birth time/place

21.08.1931

Place/time of death

06.05.2016

Personal information

Dzimusi zemnieku ģimenē. Augusi Teiču purva malā.
1944. gada rudenī: ģimene devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur tagadējās Čehijas teritorijā to pārsteidza Padomju armija, tomēr izdevās izkļūt no padomju zonas un bēgļu laiks aizvadīts latviešu bēgļu nometnēs Vācijā.

1951: izceļoja uz ASV, nonāca St. Paulā, Minesotā.

Professional activity

Literārā darbībaVecākā brāļa iespaidā deviņu gadu vecumā sākusi dzejot un skolas sarīkojumos deklamēt savus un citu autoru dzejoļus.

1956: pirmā publikācija dzejolis "Smaids ceļmalā" katoļu žurnālā "Dzimtenes Balss", Nr. 8.–9.

Literārie darbi
1999, 2002: dzejas krājums "Cilvēka ceļš".

No 1964: ASV vidienes latviešu centros lasījusi referātus par latviešu literatūru, folkloru, nacionālajiem un sabiedriskajiem dzīves jautājumiem. Daudzkārt referējusi arī amerikāņu sabiedrībai par Latvijas likteni un problēmām.

Mācīja latviešu valodu, literatūru un folkloru Kursas vasaras vidusskolā, latviešu valodu, vēsturi un ticības mācību Denveras latviešu pamatskolā, vācu un franču valodu un pasaules kultūrvēsturi Amerikas vidusskolās vēlāk studēja arī teoloģiju.

Quotes

"P. Zalānes dzejoļos risinātas cilvēka dzīves problēmas mūžības perspektīvā, tie ietverti antoloģijās "Latvijas vēsture dzejās un gleznās" (4, 1969). Publicējusi rakstus par dainām kā latviskā pasaules uzskata pamatu, par pasaku izcelsmi, par mākslinieciskās radīšanas procesu, par latgaliešu lielākajiem sabiedriskajiem un kultūras darbiniekiem P. Miglinīku, F. Trasunu, rakstnieku O. Rupaini." (Ilona Salceviča)Salceviča, Ilona. Paulīne Zalāne. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, . lpp.Par dzejas krājumu "Cilvēka ceļš" (Rēzekne, 1999)"Grāmata sakārtota ļoti pārdomāti. 1. nodaļā "Zeme" ietverti dzejoļi par Dzimteni, Latgali, tēvu, māti, brāli, tautas dižgariem. Te skan sāpes par dzimtenes izpostīšanu (Rauda par Lubānu), par to, ka jādzīvo svešumā (Ziemassvētki svešumā). Tās ir tradicionālas tēmas, raksturīgas visai klaida latviešu dzejai. Ikvienā dzejdarbā ieaustas dzejnieces dziļās zināšanas par tautu vēstures procesiem, kopsakarībām un mijiedarbību. [..] 2. nodaļā "Ziedēšana" atrodama pilnasinīga mīlestības dzeja. Arī dabas dzejā skan mīlestības gaviles, te veiksmīgi izmantoti vārdu tradicionālo nozīmju pārnesumi. [..] Nodaļā "Klejojumi" ienāk svešums, meklējumi, zaudējumi, sāpes, bet arī atradumi. Maldīties, pamest, bet iet – tas ir cilvēka ceļš. [..] Šie dzejoļi ir visskumjākie, taču ne pesimistiski. Visa pamatā ir gudrība, lietu kopsakarības un būtības zināšana. "De Profundis" (No dziļumiem) ir pārdomas par kristticības pamatvērtībām, par mūžības, par dzīvības un nāves problēmām, par to, ka nāve ir ne tikai fizisks akts."
Salcēviča, Ilona. Baltā ceļa dziesminiece. JG222 Ilona Salceviča: Paulīne Zalāne, Cilvēka ceļš (zagarins.net)

Additional names

Vallena

Education

Minesota
Neklātienē beigusi vidusskolu.

1939
Stirniene 6-year Primary School
Stirnienes muiža

1948
Valkas latviešu bēgļu nometnes pamatskola
Nirnberga
Beigusi pamatskolu.

1948–06.1950
Kārļa Skalbes ģimnāzija
Fišbaha
1949. gada rudenī ģimnāzija no Fišbahas pārcelta uz bēgļu nometnē Dillingenā.

1958–1964
Minesotas universitātē ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā, vācu un franču valodā.

1964–1971
Ieguvusi maģistra grādu par disertāciju "Dainu iespaids somu Kalevalā".

Participation in organisations

Latviešu Rakstnieku apvienība

Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienības "Dzintars" biedre. 

Daugavas Vanagi
Organizācijas "Daugavas Vanagi" biedre. 

Emigrated

1944
1944. gadā  kopā ar ģimeni emigrējusi uz Vāciju, kur dažādās nometnēs nodzīvojusi septiņus gadus. 

Residence

1951
Sentpola
Sākums bijis ļoti grūts, strādājot fizisku darbu fabrikā, viesnīcā un citur, neklātienē beigusi vidusskolu.

Working place

1971–1987
Lekrosa
Strādājusi par mācībspēku Centrālajā vidusskolā Lekrosā par vācu un franču valodas skolotāju.

1975–1977
Žurnāls "Treji Vārti" (1967–2011)
Īstlansinga, Mičigana, ASV
Žurnāla "Treji Vārti" Jauno autoru nodaļas vadītāja.

1983–1990
"Brīvā Eiropa"
Radiostacijā "Brīvā Eiropa" veidojusi raidījumus par latgaliešu literatūru.

1996–1999
Rēzeknes Augstskola
Rēzekne
Lasījusi lekcijas ārzemju literatūrā, kā arī garākus kursus "Kristietības loma laikmeta atjaunošanā" un "Kristīgā un latviskā audzināšana" Rēzeknes Augstskolas studentiem.

Awards