Rūta Ezeriņa

6 pictures

14.04.1920 – 26.07.1997

Rūta Ezeriņa (1920–1997) – tulkotāja, redaktore. Rakstnieka Jāņa Ezeriņa meita. No 1945. līdz 1954. gadam bijusi korektore un redaktore VAPP grāmatu apgādā, vēlāk – Latvijas Valsts izdevniecībā. No 1954. līdz 1960. gadam ģimenes apstākļu dēļ dzīvojusi Tālajos Austrumos. No 1960. līdz 1975. gadam bijusi redaktore Latvijas Valsts izdevniecībā, izdevniecībā "Zinātne" un Galvenajā enciklopēdiju redakcijā. Kopš 1978. gada strādājusi Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Rūta Ezeriņa no angļu valodas tulkojusi Džeka Londona darbus – romānus "Sniega meita", "Džons Miežagrauds", stāstu krājumu "Saules dēls" u. c. Tulkojusi arī Katrīnas Suzannas Pričardes romānu "Spārnotās sēklas" un Bernarda Šova lugas. Nozīmīgs ir viņas ieguldījums Jaņa Rozentāla sarakstes grāmatas "Dzīves palete" (1997) veidošanā – viņa bija izdevuma redaktore un vēstuļu tulkotāja no vācu valodas.

Birth time/place

14.04.1920
Lazdonas pagasts
Dzimusi Lazdonas pagasta Balteņos.

Place/time of death

26.07.1997
Rīga

Personal information

Dzimusi rakstnieka Jāņa Ezeriņa (1891–1924) un Antonijas Ezeriņas (dzimusi Erdmane; 1889–1962) ģimenē.

Professional activity

Ārzemju autoru darbu tulkojumiNo angļu valodas
1957: Katrīna Suzanna Pričarde "Spārnotās sēklas" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1958: Džeks Londons "Stāsti" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1966: Bernards Šovs. "Lugas" (Liesma).
1973–1978: Džeks Londons. Kopoti raksti: desmit sējumos (tulkojusi rakstos ievietotos romānus "Sniega meita", "Džons Miežagrauds", stāstu krājumu "Saules dēls", stāstu "Baltais ilknis" u. c.).

Citi darbi1997: nozīmīgs ieguldījums Jaņa Rozentāla sarakstes grāmatas "Dzīves palete" (Pils; sastādījusi Inta Pujāte un Anita Putniņa-Niedra) veidošanā. Rūta Ezeriņa bija izdevuma redaktore un vēstuļu tulkotāja no vācu valodas.

Affinities

Jānis Ezeriņš - Father
Jūlijs Celmiņš - Study mate
Marija Ezeriņa - Father's sister

Occupations

Education

Praulienas 1. pamatskola
Prauliena

Rīgas 18. pamatskola
Rīga

–1938
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Mācību laikā, ģimnāzijas 2. klasē, vākusi folkloru.

1939–1946
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas Baltu filoloģijas studijas ar studiju pārtraukumiem Filoloģijas un filozofijas fakultātē.

Working place

–1975
Apgāds "Zinātne"
Latvijas Zinātņu akadēmija
Redaktore

–1975
Galvenā enciklopēdiju redakcija (1963–1997)
Maskavas iela 68, Rīga
Redaktore

1941–1944
Rīga
Otrā pasaules kara laikā strādājusi par statistiķi šūšanas uzņēmumā.

1945–1946
VAPP Grāmatu apgāds
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Korektore un redaktore

1946–1954
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Korektore un redaktore

1960–1964
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktore

1965–1975
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktore

1978–1997
Jānis Rozentāls and Rūdolfs Blaumanis Museum
Alberta iela 12–9, Rīga

Residence

1954–1960
Tālie Austrumi
No 1954. līdz 1960. gadam ģimenes apstākļu dēļ dzīvojusi Tālajos Austrumos.

Buried

31.07.1997
Rīgas Otrie Meža kapi