Jūlijs Celmiņš

4 bildes
Lomas: literāts

21.07.1912 – 16.02.1989

Jūlijs Celmiņš (1912–1989) – literāts. Dzejoļi apkopoti krājumā "Domāju tā" (1985, Latvijā 1994). Rakstījis arī amerikāņu un latviešu presē gan apceres, gan lasītāju vēstules. Bijis žurnāla "Treji Vārti" līdzstrādnieks. Spēlējis teātri, lasījis referātus, arī par praktiskās dzīves jautājumiem.

Dzimšanas laiks/vieta

21.07.1912
Vijciems
Dzimis Vijciema pagastā, "Paukulītēs", saimnieka Jēkaba Celmiņa un Annas Celmiņas (dzimusi Spunde) ģimenē.Kristīts Trikātas ev.-lut. draudzē.

Miršanas laiks/vieta

16.02.1989
Mičigana

Personiska informācija

Dzimis lauksaimnieka ģimenē.

1944: oktobrī devies bēgļu gaitās uz Vāciju.
1978: pensionējies.

Profesionālā darbība

Literārā darbība

Kopš 1975: publicēti darbi periodikā (dzejolis "Symbiosis" angļu valodā).
Dzejoļus publicējis žurnālā "Treji Vārti", žurnālā "Universitas" un amerikāņu žurnālā "Accent", žurnālā "Treji Vārti" ar pseidonīmu Bijciemiešu Jēkaups–arī humoristiskus stāstiņus.

Dzejoļi apkopoti krājumā "Domāju tā" (1985, Latvijā 1994).
Rakstījis arī amerikāņu un latviešu presē gan apceres, gan lasītāju vēstules. Bijis žurnāla "Treji Vārti" līdzstrādnieks.
Spēlējis teātri, lasījis referātus, arī par praktiskās dzīves jautājumiem.

Grand Rapidu latviešu skautu padomes loceklis, Korporāciju kopas sekretārs un priekšnieks, piedalījies literātu kopas un pensionāru biedrības aktivitātēs un citās organizācijās.

Citātu galerija

Par dzejas krājumu "Domāju tā" (1985)

"Grāmatas saturs, mākslinieciskais, grafiskais ietērps (celms un dzejnieka ģīmetne), simbolizē un rāda, ka Jūlijs Celmiņš ar visu sirdi, domām un jūtām pieder Latvijai, ir un paliek zemnieka dēls. [..] Būdams zemnieka dēls, bērnību pavadījis tēva mājās, Jūlijs Celmiņš nevar aizmirst ne cīruļa dziesmu, ne vēja gaudošanu labības rugājos. [..] Par vērtīgo dziļa satura grāmatu priecāsimies katrs, kam patīk nopietna, īpatnēja dzeja".
Alka-Gaigala, Elza. Jūlija Celmiņa – Domāju tā. Treji Vārti, Nr.107 (01.09.1985)

Saiknes

Aleksandrs Pelēcis - Studiju biedrs
Edgars Andersons - Studiju biedrs
Ilmārs Bastjānis - Studiju biedrs
Kārlis Zvejnieks - Skolas biedrs
Latvija Kuršinska - Studiju biedre
Mirdza Timma - Studiju biedre
Rūta Ezeriņa - Studiju biedre
Valts Grēviņš - Studiju biedrs

Nodarbes

Dzimtais vārds

Jūlijs Jēkabs Celmiņš

Pseidonīms

Bijciemiešu Jēkaups, Ņirgas Kumpelis

Izglītība

Burtnieku pagastskola

Valmieras Valsts vidusskola
Leona Paegles iela 40, Valmiera

Smiltenes lauksaimniecības skola
Smiltene

Grandrepidsa
Beidzis Akvainas koledžu ar B. A. filozofijā un valodās.

–1939
Rīga
Beidzis Izglītības ministrijas eksternu pārbaudījumu kursus.

Rīga
Mācījies Latvijas Tautas augstskolas abitūrijas kursos.

1939–1943
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studēja Filoloģijas un filozofijas fakultāte, 1940: rudenī turpināja studijas ģermāņu filoloģijā. jo padomju gadā fakultātē daudzas studiju programmas tika slēgtas.

Darbavieta

Latvijas Lauksaimniecības kamera
Rīga
Strādājis lopkopības dārzniecības-biškopības nozarē.

Eslingene pie Nekāras
Eslingenes nometnes darba daļas vadītājs.

Vācija
UNRRA un IRO virsnieks.

Amerikas Savienotās Valstis
Strādājis par skolotāju amerikāņu vidusskolā.

Amerikas Savienotās Valstis
Ierēdnis ceļu pārvaldes dienestā.

Žurnāls "Treji Vārti" (1967–2011)
Īstlansinga, Mičigana, ASV
Redakcijas loceklis.

1941
Rīga
Strādāja "Rīgas Apģērbā" par uzņēmuma tehniskā vadītāja palīgu.

Dienests

1934–1936
Latvijas armija
Dienējis Valkas apriņķī.

Dzīvesvieta

1941–1944
Tallinas iela, Rīga
Dzīvoja Tallinas ielā 74-4.

Apglabāts

Glendeila
Apbedīts Forest Lawn kapsētā.