Vienotā daudzveidība

Pilns nosaukums: Vienotā daudzveidība: sociālistiskā reālisma problēmas jaunākajā latviešu padomju literatūrā un mākslā.

Saturs
Vera Vāvere. Dažas mūsdienu sociālistiskā reālisma problēmasJānis Kalniņš. Partejiskums un jaunākā latviešu padomju literatūraValija Labrence. Internacionalisma problēmas un mūsdienu latviešu padomju dzejaValentīna Freimane. Daži nacionālās specifikas aspekti kinomākslāViktors Hausmanis. Sociālistiskā reālisma izpausmes mūsdienu latviešu teātra mākslāOļģerts Grāvītis. Latviešu padomju instrumentālās mūzikas laikmetīguma principiSkaidrīte Cielava. Žanru dinamika latviešu padomju glezniecībāRasma Lāce. Dažas mākslinieciskā tēla attīstības īpatnības latviešu mūsdienu glezniecībā ("liriskums" un "metafora")Viesturs Skraucis. Asociāciju nozīme un funkcijas mūsdienu latviešu prozāAstrīda Skurbe. Psiholoģiskās prozas socialitāte