Literatūras un mākslas vērtēšanas principi

SatursPriekšvārds / V. Hausmanis.
No komentējuma - uz vērtējumu un vispārinājumu : (Kritikas teorijas un metodol. aspekti) / В. Tabūns.
Par mūsdienu padomju literatūrzinātnes metodoloģijas principiem un latviešu literatūras vēsturi / V. Labrence.
Mākslas kritikas koordinātes meklējot / R. Lāce.
Atbildīgās tiesības būt neapmierinātiem / L. Dzene.
Par kritikas konkrētajiem kritērijiem domājot / V. Freimane.
Par dažiem tēlotājas mākslas zinātniskās izpētes aspektiem / S. Сielava.
Historisma princips muzikoloģijā un mūzikas kritika / V. Bērziņa.
Par Andreja Upīša literatūras kritikas principiem / V. Vāvere.
Mūsdienu buržuāziskās literatūrzinātnes attīstības tendences / A. Grigorjevs.
Literatūras izpētes aspekti aizrobežu literatūrzinātnē / A. Rožkalne.

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

579660080X

Recepcijas persona

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1988, Rīga