Tautas rakstnieks Andrejs UpītsSaturs
J. Sudrabkalns. Sveicinam Andreju Upīti.
A. Birkerts. Andreja Upīša dzīve.
R. Pelše. Atceres un piezīmes.
A. Talcis. Zaļā zeme.
A. Grigulis. Literarās gaitas sākums.
I. Muižnieks. Andreja Upīša noveles.
A. Grigulis. Andreja Upīša romani.
E. Damburs. Andreja Upīša vēsturiskie romani.
K. Freinbergs. Andreja Upīša dramaturģija.
J. Plaudis. Lirika.
J. Niedre. Andrejs Upīts kā literaturas zinātnieks.
М. Rudzitis. Andrejs Upīts kā jaunatnes rakstnieks.
R. Egle. Andrejs Upīts - klasiķu tulkotājs.
K. Krauliņš. Andrejs Upīts kā psichologs.
J. Grants. Andrejs Upīts Tēvijas karā.
K. Egle. Andreja Upīša bibliografija.