Zvaigznes šūpolēs

Rakstnieki - par dzīvi un literatūru.
Literatūrkritiķes A. Rožkalnes grāmatā apkopotas intervijas ar M. Bendrupi, A. Ivasku, G. Janovski, V. Kaijaku, G. Repši, V. Sniķeri, M. Svīri, D. Zigmonti, kas publicētas dažādos preses izdevumos laikā no 1992. līdz 1998.gadam. Tajās ieskanas jautājumi gan par rakstnieku jaunrades procesu, gan par daudzām cilvēka un pasaules attiecību šķautnēm.

Saturs
Es gribu laist sev cauri tās gaismas...
Saruna par klusēšanu [ar Gundegu Repši]
Stabilitāte uz līgana šūpuļdēļa : [saruna ar Dagniju Zigmonti]
Dubultlaiks : [saruna ar Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku]
Gatavo atbilžu laiks
Citas pieredzes laiki : [saruna ar Veltu Sniķeri]
Aiziet ir iet uz "aiz" : [saruna ar Mirdzu Bendrupi]
Mēs no sākta gala esam jau tas...: [saruna ar Astrīdi Ivasku]
Vai jūs raudat līdzi saviem varoņiem?: [saruna ar Gunaru Janovski]

Izdevējs

Izdevniecība "Preses nams"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984003590

Darba autors

Mākslinieks

Redaktors

Izdošanas gads/vieta

1999