Problēmas un risinājumi

Publicēti raksti par romāna žanra, sižeta un rakstura problēmām.

Saturs:
P. Zeile. Personības koncepcija literatūrā.
B. Tabūns. Rakstnieka dzīves pieredze un tēla patiesīgums.
A. Skurbe. Cilvēks - laikmeta fokuss.
E. Zīmule. Par dažām stila un žanra tendencēm un savdabībām jaunākajā latviešu padomju romānā.
V. Bērce. Par prozu un tās kritiku.
J. Kalniņš. Vēstures virzība un tās ilustrēšana.
H. Hiršs. Romāns, kuru gaida.
A. Broks. Mazliet par meklējumiem prozā.
J. Čākurs. Par laikmetu un par sevi.

Sastādīja un ievadu sarakstīja K. Krauliņš.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Sastādītājs

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1973, Rīga