Vizbulis Bērce

3 bildes
Lomas: rakstnieks

28.10.1916 – 28.02.1971

Dzimšanas laiks/vieta

28.10.1916
Irkutska

Miršanas laiks/vieta

28.02.1971
Maskava

Personiska informācija

BĒRCE Vizbulis (1916.28.X. Irkutskā - 1971.28.II Maskavā, apbed. Rīgā, Raiņa kapos) - rakstnieks.
Dz. izsūtītā rev. un rakstn. Augusta Arāja-Bērces un rev. Annas Rācenes ģim. Pēc Februāra rev. ģim. pārcēlās uz Maskavu, vēlāk uz Rīgu. Māc. Rīgas 9. psk. (1923), latv. ped. tehnikumā (1924-25) un kr. nepilnā vsk. (1925-32) Maskavā. Strād. par atslēdznieku (1932-35). Māc. Maskavas Jurid. inst. (1936-40). Bijis Ašhabadas apg. tiesas loceklis Turkmēnijā (1940-42). Ierindnieks Sarkanajā armijā, laikr. "Latviešu Strēlnieks" (1942-45) un "Cīņa" (1945) līdzstrādnieks. LVI Daiļlit. red. vad. (1946-52). RS b. (1947). LPSR N.b.k.d. (1966).
Pirmā publikācija - stāsts "Amerikānis" laikr. "Komunāru Cīņa" 1933.29.XI. Daiļrades sākumposmam raksturīga pievēršanās KP izvirzīto ideoloģisko postulātu iedzīvināšanai s-bā, pozitīvā un negatīvā varoņa kontrasts, cilvēku psiholoģiskās pārveides un īstenībai neatbilstošs dzīves saimnieciskās augšupejas optimistisks apraksts. Tēlojumam pietrūkst modulējuma, nianšu un krāsu bagātības. Stāstu krāj. "Pirmie vienpadsmit" (1949), rom. "Rītdiena sākusies šodien" (1951), "Mēs - darba rūķi..." (1956), rom. "Mantojums" (1965). Pārliecinošāka dzīves aina atklājas darbos ar autobiogr. ievirzi: stāsti par tiesas darb. ikdienu - "Svaru kausi" (1970), nepab. rom. "Dzīves labākā daļa" (1972). Ieskatu rakstn. daiļrades laboratorijā sniedz krāj. "Krāsaini sapņi" (1963), "Brīnumputnu meklējot" (1969), "Tas ir arī mans liktenis" (1976). Izlase "Kur ceļi šķiras" (1966).
L. Brutāne V. Par Vizbuli Bērci domājot... // Lit. un Māksla, 1976, 23.X; Čākurs J. Silueti. R., 1976, 70.-81. lpp.; Briede Dz. Tēvu tēvu laipa mesta... // Karogs, 1979, 3.

Saiknes

Nodarbes

Izglītība

1923–1924
mācījies1924 ar māti aizbrauca uz Padomju Savienību.mācījies Rīgas 9.pamatskolālīdz 01.1924g.

1924–1925
mācījiesmācījies latviešu pedagoģiskajā tehnikumā Maskavā

1925–1932
mācījiesCitos avotos (Latviešu lit.darbin., 1965) - 1925-32 mācījies krievu 7-gadīgajā skolā.mācījies krievu nepilnā vidusskolā

1935
mācījies1935 nokārtojis vidusskolas gatavības pārbaudījumus

1936–1940
studējismācījies Maskavas Juridiskajā institūtā

Dalība organizācijās

1947–1971
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs.

1947–1971
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs.

Apglabāts

Raiņa kapi