Rīta skaņas II

2. daļa
SATURS
Līgotņu Jēkabs. Plūdons (apcerējums)
Plūdoņa dzejoļi
Jānis Kleinberģis. Rīta skaņas (skice)
Annas Brigaderes dzejoļi
Ermanis Pīpiņš-Vizulis. Doku Atis: Literārisks raksturojums
Rūdolfs Blaumanis. Viena vēlēšanās
Rūdolfs Blaumanis. Negaidīts vakars
Ernests Birznieks-Upītis. Trīnes Kārlēns. Iz "Pelēkā akmeņa" stāstiem
Kārlis Krūza (Vēsmiņš). Rīta dziesmas
R. [Rainis]. Aizkraukļa pilī
Teodors [Zeiferts]. Latviešu inteliģence
Aspazijas dzejoļi.
Aina Rasmere. Tēlojumi: 1. Pavasara ilgas 2. Kā pavasaris nāca. 3. Nāves domās.
R. [Raiņa] dzejoļi
A. Jukans [Andrejs Vičs]. Agrais pavasaris un divas vijolītes
Edvarda Treimaņa (Zvārguļa) dzejoļi.
Roberts Klaustiņš. Antons Gliemulis (stāsts)
Teodora [Teodora Zeiferta] dzejoļi
Apsesdēla dzejoļi
Augusts Baltpurviņš. Saša (stāsts)
Antons [Antons Birkerts]. Marijai
Linards Laicens. Zeme būs: bilde no dzīves
Birznieku Sofijas dzejoļi
Vilis Dermanis. Latviešu oriģināldrāma: Vēsturiski kritisks apskats
Pētera Blaua dzejoļi
Antons [Antons Birkerts]. Bēres (skice)
Aleksandra Šteina dzejoļi
Doku Atis. Pilieni no dzīves jūras
Jāņa Akuratera dsejoļi
Jānis Akuraters. Atsvabināšana (tēlojums)
Jāņa Kleinberģa dzejoļi
Atis Ķeniņš. Sapnis
Līgotņu Jēkabs. Jūrnieks