Tādi viņi bija

Par grāmatu "Latviešu rakstnieku portreti: laikmeta krustpunktos", autoru kolektīvs: Raimonds Briedis, Inguna Daukste-Silasproģe, Benedikts Kalnačs, Ieva Kalniņa, Jānis Kalniņš, Benita Smilktiņa, Broņislavs Tabūns, Vera Vāvere; sastādījusi: Benita Smilktiņa (Zinātne, 2001).

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Nr.

9

ISSN

0132-6295

Klasifikators

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

01.09.2001, Rīga