Garā pupa

Garā pupa: dzejas gadagrāmata bērniem. 2015.

Publicitātes informācija
Biedrība "Ascendum" sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi izdevusi 2015. gada dzejas gadagrāmatu bērniem "Garā pupa".

"Šī grāmata ir vesela dzejas pasaule, ceļojums gan vēsturē, gan mūsdienās un pat nākotnē, kad par dzejnieku varbūt kļūs kāds no tiem bērniem un pusaudžiem, kuri ne tikai lasa, bet paši meklē īstos vārdus savām domām. Te mēs visi esam kopā, lai turpinātu augt," saka krājuma sastādītāja dzejniece Inese Zandere.

Gadagrāmatas "Garā pupa" veidošanā ar jauniem darbiem šogad piedalījušies 25 latviešu dzejnieki. Jaunajā krājumā atrodami bērnu dzejas un atdzejas jaunumi, tostarp pasakas dzejā, kā arī līdz šim nepublicēti atradumi no Herberta Dorbes un Hardija Lediņa darbu arhīviem. Bērnu ceļvede latviešu tautasdziesmu bagātībās šoreiz ir režisore Māra Ķimele. Nodaļai "Atgādinājums" izraudzīti šāgada izcilo jubilāru Aspazijas un Raiņa darbi, bet īpašas pasakas viņiem veltījuši rakstnieki Māris Bērziņš un Ilmārs Šlāpins. Šīgada "Garajā pupā" lasāmi arī Valda Luksa dzejoļi un līdzās tiem atrodama padomju dzīves vārdnīca, kas palīdzēs bērniem caur dzejoļiem apgūt vēsturi. Īpaši 2015. gada "Garās pupas" izdevumam veidotā nodaļā iekļauti arī dažādu latviešu autoru panti, kas veltīti skaitļiem, skaitīšanai un rēķināšanai. Savukārt atdzejotāji jaunajā gadagrāmatā iepazīstina jaunos lasītājus ar izcilām spāņu, holandiešu, horvātu un poļu dzejas personībām. Ludziņu dzejā šim krājumam sacerējusi Inga Gaile. Arī šogad vesela nodaļa veltīta pašu bērnu radošajiem darbiem.

Redkolēģija: Sarmīte Galsa, Sandra Okuņeva, Juris Petraškēvičs, Māris Rungulis, Ilze Stikāne, Mudīte Treimane.
Sastādītāja un redaktore Inese Zandere.
Atdzejotāji: Leons Briedis, Inese Paklone, Māris Salējs, Arvis Viguls.
Ilustrācijas: Roberts Rūrāns.
Dizains: Rūta Briede, Artis Briedis.

Autori: Eduards Aivars, Leontīne Apšeniece, Aspazija, Uldis Auseklis, Arnolds Auziņš, Jānis Baltvilks, Ērika Bērziņa, Leons Briedis, Zane Brūvere, Pēters Brūveris, Brinda Ceriņa, Māra Cielēna, Arsens Dedičs, Herberts Dorbe, Dagnija Dreika, Inga Gaile, Federiko Garsija Lorka, Juris Kronbergs, Māra Ķimele, Liāna Langa, Maija Laukmane, Hardijs Lediņš, Valdis Lukss, Inese Paklone, Luko Paļetaks, Rainis, Anna Rancāne, Māris Rungulis, Valdis Rūmnieks, Ieva Samauska, Indra Sproģe, Ilmārs Šlāpins, Annī M. H. Šmite, Ruta Štelmahere, Julians Tuvims, Ojārs Vācietis, Laimonis Vāczemnieks, Kārlis Vērdiņš, Grigors Vitezs, Inese Zandere, Imants Ziedonis.