Rūķīšu dziesmas

Dzejoļi pirmskolas vecuma bērniem
Sastādījusi Līga Loļa, Lindas Annas Raisteres zīmējumi
Latviešu dzejnieku skanīgi un jautri bērnu dzejolīši par ziemu, kas lieti noderēs skaitīšanai pie Ziemassvētku eglītes.
Krājumā lasāmi arī Modrītes Bērziņas un Ulda Poļa-Polīša dzejoļi.