Rīga ūdenī / Riga im Wasser

Latviešu dzejas izlase. Sastādītāja un priekšvārda "Dzeja ir cilvēku dzimuma mātes valoda" autore Gundega Zēhauza. Redaktores Biruta Veinerte, Inta Čaklā. Vācu valodā atdzejojusi Urzula Vēlica. Mākslinieks Rihards Delvers.

Anotācija
No latviešu dzejas bagātīgā klāsta šai izlasei izraudzīti trīspadsmit autori – Jānis Rainis (1865-1929), Aspazija (1865-1943), Fricis Bārda (1880-1919), Olga Lisovska, Ojārs Vācietis (1933-1983), Imants Ziedonis, Knuts Skujenieks, Māra Misiņa, Leons Briedis, Māra Zālīte, Eva Mārtuža, Māris Melgalvs, Anna Rancāne. Lirikas izlasei jākļūst par Latvijas, tās cilvēku un kultūras sūtni.

Izdevējs

Tapals

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Tulkojums

ISBN

9984720667

Sastādītājs

Mākslinieks

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

2004, Rīga