Laipa

Zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru.
Sastādītājas: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe.
Janīnas Kursītes ievads.
Recenzenti: Marco Caratozzolo, Ieva E. Kalniņa, Ļubova Kiseļova, Daļa Kiseļūnaite, Ramūne Marcinkevičūte.
Redakcijas kolēģija: Svetlana Jevstratova, Ļubova Kiseļova, Janīna Kursīte, Silvija Radzobe, Ludmila Sproģe.
Redaktore Sigita Kušnere.
Vāka dizains Guntars Šmits.
Vāka foto: Elīna Kursīte.

Saturs
Rūta Jirgensone, Janīna Kursīte. Mirušā un jaundzimušā iniciācijas elementu iespējamās paralēles latviešu folklorā.
Ieva Ančevska, Janīna Kursīte. Pirts latviešu dziedināšanas tradīcijā
Ingus Barovskis, Janīna Kursīte. Htoniskā telpa kosmogoniskajos mītos
Austra Celmiņa-Ķeirāne, Janīna Kursīte. Mitoloģiskie tēli latviešu mākslā 20. gadsimta 20.–30. gados
Antra Medne, Māra Grudule. Tekstilijas un to loma Čadaraiņu ģimenē un Aleksandra Čaka prozā
Jūlija Dibovska. Kompozicionālais kinematogrāfiskums Alberta Bela romānā "Būris": novērojuma semantika
Marija Semjonova. Sieviešu atmiņas robežu transformācijas Gundegas Repšes romānā "Sarkans" (1998)
Inga Žolude. Latviešu dzeja iznāk no miglas
Ērika Zirne. Jurija Jurovska režija Rīgas Strādnieku teātrī
Ieva Rodiņa. Raiņa "Uguns un nakts" Eduarda Smiļģa režijā (1947): modernisma un sociālistiskā reālisma konflikts - simbioze
Vēsma Lēvalde. Viljama Šekspīra traģēdija "Hamlets, dāņu princis" Oļģerta Krodera režijā: koncepcija un teksts
Lauma Mellēna-Bartkeviča. Recepcijas problēmas klasisku operu postmodernā režijā: Rīharda Vāgnera opera "Dievu mijkrēslis" Latvijas Nacionālajā operā Viestura Kairiša interpretācija

MIHAILA BULGAKOVA "MEISTARS UN MARGARITA": TEKSTS UN KONTEKSTS:
Lauma Mellēna-Bartkeviča. Skolotāja un skolnieka (mācekļa) attiecību varianti Mihaila Bulgakova romānā "Meistars un Margarita"
Vēsma Lēvalde. Norautās galvas motīvs Mihaila Bulgakova romānā "Meistars un Margarita"
Ilona Miezīte. Reliģisko tēlu un tēmu traktējums Mihaila Bulgakova romānā "Meistars un Margarita"
Ieva Rodiņa. Nelabais dzīvoklis jeb kāda vienkārša Maskavas dzīvokļa neticamie piedzīvojumi. Dzīvokļa tēma Mihaila Bulgakova romānā "Meistars un Margarita"
Inese Vičaka. Laiks un telpa Mihaila Bulgakova romānā "Meistars un Margarita"
Jūlija Dibovska. Meistara Bezmiegs: Mihails Bulgakovs un Alberts Bels