Jūlija Dibovska

1 bilde

Jūlija Dibovska (1987) – redaktore, literatūrkritiķe, kultūras žurnāliste, literatūrzinātniece un tulkotāja. Profesionālā darbība saistīta ar izdevējdarbību, kultūras presi un projektu vadību, regulāri publicē literatūrkritiku un grāmatu apskatus. Beigusi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu, Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktorantūru. Saņēmusi Kārļa Dziļlejas fonda balvas par semestra, bakalaura un maģistra darbiem literatūrzinātnē. Bijusi literāro tekstu vietnes "Ubi Sunt" redaktore un LU Akadēmiskā projekta "Ubi Sunt" vadītāja, viena no šī resursa izveidotājām. Strādā par izdevniecības "Latvijas Mediji" redaktori un projektu vadītāju.

Dzimšanas laiks/vieta

12.08.1987
Rīga

Profesionālā darbība

2005: pirmā publikācija – raksts "Neiburgas prozas pavadā" laikrakstā "Neatkarīgā Rīta Avīze", Nr. 247.

Ārzemju autoru darbu tulkojumi
2016: krievu rakstnieces Ksenijas Zagorovskas grāmata par fabrikas "Dzintars" vēsturi ""Dzintara" aromāts" (Jumava).

Saiknes

Jāzeps Osmanis - Radinieks

Dalība organizācijās

Biedrība "Ubi Sunt Literature"
Tīnūžu iela 14 - 100, Rīga
Valdes priekšsēdētāja.

Izglītība

1994–2006
Rīgas 90. vidusskola
Jāņa Grestes iela 14, Rīga
Vispārējo vidējo izglītību ieguvusi Rīgas 90. vidusskolā.

2006–2009
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Studējusi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmā, iegūstot humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā.

2009–2011
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Studējusi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas maģistra studiju programmā, ar izcilību iegūstot humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā.

01.10.2012–01.10.2015
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Studējusi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktorantūrā.

Darbavieta

01.10.2011–01.10.2012
Laikmetīgās mākslas centrs "kim?"
Sporta iela 2, Rīga
Kuratora palīdze, galeriju uzraudze, tulkotāja (krievu – latviešu, latviešu – krievu, angļu – latviešu).

02.03.2012–06.04.2014
Latvijas Biznesa koledža
Krišjāņa Valdemāra iela 26, Rīga
Strādājusi par sabiedrisko attiecību speciālisti. Darba pienākumi – mājaslapu un sociālo tīklu pārvalde, reklāmas un informatīvo tekstu veidošana, rediģēšana, tulkošana, darbs ar studentiem, pasākumu organizēšana, uzņēmuma tēla veidošana saziņā ar medijiem un internetā.

01.10.2012–01.01.2017
Ubi Sunt
Rīga
Literāro tekstu vietnes "Ubi Sunt" redaktore un LU Akadēmiskā projekta "Ubi Sunt" vadītāja. Darba pienākumi – tekstu rediģēšana, autoru piesaiste, darbs ar pamatkomandu un izdevniecībām, sociālo tīklu pārvaldīšana un biedrības darbības popularizācija interneta vidē, vizuālā satura veidošana.

04.09.2013–31.01.2014
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Pasniedzējas asistente un praktisko nodarbību vadītāja kursam "Literatūras kritika" 2. kursa Baltu filoloģijas maģistrantiem Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē.

26.05.2014–29.04.2016
Apgāds "J.L.V."
Dzirnavu iela 73, Rīga
Apgāda "J.L.V." atbildīgā redaktore, projektu vadītāja, korektore, literāra redaktore, sastādītāja, tulkotāja. Darba pienākumi – dalība maketa sagatavošanā, vizuālā materiāla atlase un noformējums. Mārketinga plāna izstrāde un realizācija, sociālo tīklu pārvaldīšana.

03.11.2015–29.04.2016
Apgāds "Jumava" (1991–)
Dzirnavu iela 73, Rīga
Izdevniecības "Jumava" atbildīgā redaktore, projektu vadītāja, korektore, literāra redaktore, sastādītāja, tulkotāja. Darba pienākumi – dalība maketa sagatavošanā, vizuālā materiāla atlase, noformējums, dalība starptautiskos grāmatu tirgos.

02.05.2016
Latvijas Mediji
Dzirnavu iela 21, Rīga
Izdevniecības "Latvijas Mediji" redaktore un projektu vadītāja.

Apbalvojumi

Kārļa Dziļlejas fonda balva
Balva piešķirta par kursa darbu "Naturālisms Andreja Upīša romānā "Jauni avoti"".
Galvenā balva
2008

Kārļa Dziļlejas fonda balva
Balva piešķirta par bakalaura darbu "Naturālisms Andreja Upīša 20. gs. sākuma romānos".
Galvenā balva
2009

Kārļa Dziļlejas fonda balva
Balva piešķirta par maģistra darbu "Andreja Upīša darbu ekranizācijas: galvenie interpretācijas aspekti".
Galvenā balva
2011