Materiāli latviešu literatūras vēsturei

Latvijas Zinātņu akadēmija
Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Saturs
V. Hausmanis. Mazpazīstamas sejas
Vera Vāvere. Laikmeta liecības Pāvila Gruzanas darbos
Anita Rožkalne. Kārlis Zariņš - mistifikācijas un īstenība
Viesturs Vecgrāvis. Zviedrijas latviešu dzeja, 1945.-1955. gads: tradīcija un novatorisms, literārās polemikas un diskusijas
Astrīda Skurbe. E. Kociņas romāni
Jānis Zālītis. Valdemāra Kārkliņa esejas "Laika Mēnešrakstā"
Broņislavs Tabūns. Agrīnās latviešu literatūrvēstures metodoloģiskā skatījumā

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

1992, Rīga