Kristīgas dziesmas Vidzemes baznīcās un mājās dziedamas

Vidzemes luterāņu t.s. jaunā jeb racionālistu dziesmu grāmata. Satura ziņā izdevums turpina Vidzemes dziesmu grāmatu tradīciju, tomēr šajā grāmatā vecās garīgās dziesmas ir rediģētas, mazinot barokālo tēlainību, simboliem un alegorijām bagāto poētiku atbilstoši racionālistu priekšstatiem par vienkāršu, skaidru un viegli uztveramu pamācošu tekstu. Ievietotas arī mācītāju racionālistu K.R. Girgensona, G. Bergmaņa, K. Hardera, O.F.P.Rīla, P. Tīdemaņa, K.G.Zontāga, K.E. Pegava tulkotās un pašsacerētās dziesmas. Grāmatā pirmoreiz iekļautas latviešu autoru - Bormaņa Annas un Elkulejas Indriķa, saukta par neredzīgo Indriķi dziesmas.
Anna Bormane. "Kaut jel pareizi varētu tev pateikt"; "Par savu mīļu Ķeizaru"; "Kungs, palīdz man, mans Radītājs".
Grāmatas tirāža 20.000 eksemplāru, tomēr draudžu attieksme pret jauno izdevumu ir negatīva.

Izdevējs

J. K. D. Millera apgāds

Izdevuma veids

Antoloģija

Darba veids

Oriģināldarbs

Izdošanas gads/vieta

1809, Rīga
Izdevējs: Juhlius Konrad Daniel Mueller.